Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Self-employment

Een pensioenstelsel op basis van punten voor zelfstandigen

Een pensioenstelsel op basis van punten is ook mogelijk bij zelfstandigen. Om de huidige pensioenrechten op budgettair neutrale wijze naar punten om te zetten, zijn wel zeer nauwkeurige berekeningen vereist. Bovendien zullen sommige zelfstandigen pensioenrechten verliezen en andere winnen. Meestal gaat het om beperkte bedragen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen (ABC) over de omzetting van de huidige pensioenrechten naar punten. In een volgende fase moeten de toekomstige effecten van een puntenstelsel onderzocht worden. Het ABC pleit er daarbij voor om de verschillen tussen zelfstandigen en andere gepensioneerden zo klein mogelijk te maken.

Lees verder - 09/10/2017 13:27

Moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen. 

Lees verder - 16/06/2017 15:30

Gelijkstelling van studieperiodes voor het rust- en overlevingspensioen van zelfstandigen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus akte van een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de gelijkstelling van studieperiodes in het pensioenstelsel van zelfstandigen.

Lees verder - 18/05/2017 14:17

Vastlegging vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vennootschapsbijdrage voor 2017 vastlegt voor het sociaal statuut van zelfstandigen.

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Zelfstandigen: niet toegelaten activiteit op zondag, administratieve sancties en statuut van nationale solidariteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten. 

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Bijkomende voorwaarden in verband met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.

Lees verder - 21/04/2017 14:32

Financiering 2016 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt van de financiering voor 2016 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Lees verder - 17/03/2017 14:49

Praktische modaliteiten van het sociaal en fiscaal statuut van de student-ondernemer

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed om het sociaal en fiscaal statuut van de student-ondernemer uit te voeren zoals vastgesteld in het wetsontwerp dat bij het Parlement werd ingediend.

Lees verder - 18/11/2016 15:51

Check eerst het rekeningnummer alvorens een factuur te betalen

Lancering van de preventiecampagne “Hoe factuurfraude vermijden?”


Brussel, 26 oktober 2016 – Jaarlijks zijn honderden bedrijven en consumenten slachtoffer van factuurfraude, vaak voor zeer grote bedragen. Bij deze fraude vervalsen oplichters het rekeningnummer op een factuur en betaalt de klant, zonder het te beseffen, de oplichters. Daarom lanceert de overheid, samen met ondernemers- en consumentenverenigingen en bpost, vandaag een preventiecampagne met belangrijke tips om niet in de val te lopen.


Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters: “Factuurfraude is pure oplichting en moeilijk te bestrijden. Ik roep ondernemingen en consumenten op om de krachten te bundelen en zo een dam op te werpen tegen deze vorm van oplichting. Ondernemers kunnen dit doen door het nummer van hun bankrekening(en) op al hun documenten te vermelden. Consumenten vraag ik aandachtig te zijn en voor een betaling even de tijd te nemen om het banknummer van de bestemmeling na te kijken.
Minister van Kmo’s en Zelfstandigen Willy Borsus: “Factuurfraude treft onze kmo’s zwaar, zowel zij die facturen uitreiken als zij die er ontvangen. We moeten deze fraude met alle middelen bestrijden. Daarom is deze campagne, die de ondernemingen praktische tips geeft, zeer nuttig.

Lees verder - 25/10/2016 16:05