Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Self-employment

Moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen. 

Lees verder - 16/06/2017 15:30

Gelijkstelling van studieperiodes voor het rust- en overlevingspensioen van zelfstandigen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus akte van een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de gelijkstelling van studieperiodes in het pensioenstelsel van zelfstandigen.

Lees verder - 18/05/2017 14:17

Vastlegging vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vennootschapsbijdrage voor 2017 vastlegt voor het sociaal statuut van zelfstandigen.

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Zelfstandigen: niet toegelaten activiteit op zondag, administratieve sancties en statuut van nationale solidariteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten. 

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Bijkomende voorwaarden in verband met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.

Lees verder - 21/04/2017 14:32

Financiering 2016 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt van de financiering voor 2016 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Lees verder - 17/03/2017 14:49

Praktische modaliteiten van het sociaal en fiscaal statuut van de student-ondernemer

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed om het sociaal en fiscaal statuut van de student-ondernemer uit te voeren zoals vastgesteld in het wetsontwerp dat bij het Parlement werd ingediend.

Lees verder - 18/11/2016 15:51

Check eerst het rekeningnummer alvorens een factuur te betalen

Lancering van de preventiecampagne “Hoe factuurfraude vermijden?”


Brussel, 26 oktober 2016 – Jaarlijks zijn honderden bedrijven en consumenten slachtoffer van factuurfraude, vaak voor zeer grote bedragen. Bij deze fraude vervalsen oplichters het rekeningnummer op een factuur en betaalt de klant, zonder het te beseffen, de oplichters. Daarom lanceert de overheid, samen met ondernemers- en consumentenverenigingen en bpost, vandaag een preventiecampagne met belangrijke tips om niet in de val te lopen.


Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters: “Factuurfraude is pure oplichting en moeilijk te bestrijden. Ik roep ondernemingen en consumenten op om de krachten te bundelen en zo een dam op te werpen tegen deze vorm van oplichting. Ondernemers kunnen dit doen door het nummer van hun bankrekening(en) op al hun documenten te vermelden. Consumenten vraag ik aandachtig te zijn en voor een betaling even de tijd te nemen om het banknummer van de bestemmeling na te kijken.
Minister van Kmo’s en Zelfstandigen Willy Borsus: “Factuurfraude treft onze kmo’s zwaar, zowel zij die facturen uitreiken als zij die er ontvangen. We moeten deze fraude met alle middelen bestrijden. Daarom is deze campagne, die de ondernemingen praktische tips geeft, zeer nuttig.

Lees verder - 25/10/2016 16:05

2015 was recordjaar voor Belgische wijnbouw

Op tien jaar tijd een vervijfvoudiging van de wijnproductie in ons land


Brussel, 14 oktober 2016 – Na het sterke oogstjaar 2014, steeg de Belgische wijnproductie vorig jaar verder met 46 %. In totaal werd er meer dan 1 miljoen liter wijn geproduceerd in 2015, vooral de schuimwijnen deden het uitstekend. Dat blijkt uit een studie van de FOD Economie in samenwerking met professor Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt.

Eén miljoen liter is een absoluut record voor de Belgische wijnbouw. Deze sterke prestatie hebben we vooral te danken aan de optimale weersomstandigheden, de permanente toename van de totale oppervlakte aan wijndruiven en het ouder worden van de wijngaarden waardoor ze op volledige productie komen. De jongste tien jaar is de Belgische wijnproductie overigens vervijfvoudigd, de totale oppervlakte verdrievoudigde. Het is duidelijk: Belgische wijnen zitten in de lift”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Lees verder - 13/10/2016 15:46