Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Self-employment

Start van de inschrijvingen voor de Dag van de Ambachten 2016

Op 27 november 2016 vindt de 10e editie van de Dag van de Ambachten plaats. Bedoeling van deze dag is de ambachtelijke activiteiten in België in de kijker te plaatsen en naar waarde te schatten. Ambachtslui die aan dit evenement willen deelnemen en hun activiteiten en knowhow in de schijnwerpers willen plaatsen, kunnen zich vanaf vandaag en nog tot 6 oktober 2016 inschrijven.

Lees verder - 15/06/2016 09:43

Start van de inschrijvingen voor de Dag van de Ambachten 2016

Op 27 november 2016 vindt de 10e editie van de Dag van de Ambachten plaats. Bedoeling van deze dag is de ambachtelijke activiteiten in België in de kijker te plaatsen en naar waarde te schatten. Ambachtslui die aan dit evenement willen deelnemen en hun activiteiten en knowhow in de schijnwerpers willen plaatsen, kunnen zich vanaf vandaag en nog tot 6 oktober 2016 inschrijven.

Lees verder - 14/06/2016 15:02

De hoedanigheid van ambachtsman officieel erkend vanaf 1 juni

Kleine revolutie in de wereld van de ambachten: de definitie van de ambachtsman treedt op 1 juni in werking. De ambachtslieden die de hoedanigheid van ambachtsman willen verwerven, zullen een wettelijke erkenning kunnen aanvragen bij de FOD Economie. Dankzij deze erkenning en het logo, zullen de ambachtslieden hun erkenning kenbaar kunnen maken aan het grote publiek.

Lees verder - 31/05/2016 08:29

Fraudebestrijding: voortaan verplichte aansluiting VOOR aanvang van een zelfstandige activiteit

De Ministerraad heeft deze ochtend de tekst goedgekeurd die bepaalt dat het voortaan verplicht zal zijn zich aan te sluiten VOOR een zelfstandige activiteit te starten. Zo kan vermeden worden dat bij een controle ’s ochtends de zelfstandige aangeeft dat hij zich die namiddag ging aansluiten.

Lees verder - 27/05/2016 12:45

12 weken moederschapsverlof voor de vrouwelijke zelfstandigen en modaliteiten die beter aangepast zijn aan hun situatie

Het besluit dat het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandigen verlengt, werd net gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het zal dus in werking treden op 1 januari 2017.

Lees verder - 26/05/2016 09:21

Willy Borsus wil de toegang van KMO’s tot financiering faciliteren

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie wil de toegang verbeteren van KMO’s tot financiering, en met name bankfinanciering. Het regeerakkoord stipuleerde dat de wet van 21 december 2013 betreffende de financiering van KMO’s het voorwerp zou uitmaken van een evaluatie binnen de twee jaar na zijn inwerkingtreding.

Lees verder - 03/05/2016 12:17

Vastlegging vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vennootschapsbijdrage voor 2016 vastlegt voor het sociaal statuut van zelfstandigen.

Lees verder - 29/04/2016 15:41

Zelfstandigen die een eerste werknemer aanwerven: 16 % meer op 2 maanden

Het aantal nieuwe werkgevers (= zelfstandigen die hun eerste werknemer aanwerven) is in januari en februari 2016, in vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar, met 16 % toegenomen. Dit vertegenwoordigt 628 extra werkgevers in vergelijking met 2015. Dit blijkt immers uit de eerste cijfers van de Unie van Sociale Secretariaten.
“Nog een duidelijk signaal van relance voor de tewerkstelling dankzij de maatregelen van de regering”, aldus Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

Lees verder - 26/04/2016 09:58

De hoedanigheid van ambachtsman officieel erkend

De Kamer heeft donderdag unaniem een wetsontwerp goedgekeurd van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, dat enkele verbeteringen aanbrengt aan de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman. Deze wet die de definitie van de ambachtsman operationeel maakt, zal op 1 juni 2016 in werking treden.

Lees verder - 25/04/2016 07:39

Verhoging retributie van de Dienst Regulering voor de aanwerving van personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met beleid inzake spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed met een verhoging van de retributie van de Dienst Regulering.

Lees verder - 17/03/2016 16:05