Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Self-employment

Gelijkschakeling van de pensioenen van de zelfstandigen met die van de loontrekkenden: de maatregel wordt vervroegd

Op voorstel van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, en Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen, heeft de Ministerraad op vrijdag 13 februari een maatregel goedgekeurd om de gelijkschakeling van de pensioenen van de zelfstandigen met die van de loontrekkenden gedeeltelijk te vervroegen.

Lees verder - 13/02/2015 12:24

Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het financieringsbedrag voor 2015 vaststelt van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers. Dat bedrag valt ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen. 

Lees verder - 27/11/2014 14:51

Jaarverslag RSVZ 2013: De werven van het RSVZ

Het RSVZ heeft zijn jaarverslag 2013 gepubliceerd. Dit geeft alle belangrijkste cijfers en tendensen uit 2013 weer. Zo heeft het aantal zelfstandigen voor het eerst de kaap van het miljoen overschreden. Het aantal gepensioneerden en gepensioneerden die als zelfstandige blijven werken, nam eveneens verder toe. Na een sterke stijging in 2012 is het aantal starters echter lichtjes gedaald.

Het jaarverslag biedt ook een zicht op de talrijke projecten die het RSVZ in 2013 gelanceerd heeft om de dienstverlening aan de zelfstandigen te verbeteren, de interne communicatie en samenwerking te versterken en zijn werkmethoden en informaticatoepassingen te moderniseren.

Lees verder - 08/09/2014 13:52

Elektronische overheidsopdrachten: het leven van de ondernemingen en administraties vereenvoudigen

e-Procurement, het platform dat het mogelijk maakt alle procedures en transacties van overheidsopdrachten online te verrichten, overschrijdt de kaap van 100.000 bekendmakingen en 10.000 elektronische openingen. In haar bijna 10-jarig bestaan, kende de informatisering van de overheidsopdrachten in België een mooie progressie. Ons land kan hiermee beschouwd worden als een voorloper in Europa. Gelet op de gunstige wetgevende context zou deze trend de komende jaren moeten worden bevestigd.

Lees verder - 20/08/2014 11:57

Kinderbijslag: kind van een zelfstandige krijgt evenveel als kind van een loontrekkende

Vanaf 1 juli zal het eerste kind van een zelfstandige dezelfde kinderbijslag ontvangen als het eerste kind van een loontrekkende. Momenteel ontvangt het eerste kind van een zelfstandige 84,43 euro, tegen 90,28 euro voor het eerste kind van een loontrekkende.

Lees verder - 27/06/2014 10:48

Aankoop van vaccins tegen Q-koorts

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de vaccins tegen Q-koorts (coxiella burnetii).

Lees verder - 17/06/2014 17:00

Eindrapport Commissie Pensioenhervorming 2020-2040

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle hebben kennis genomen van het eindrapport dat de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 vandaag voorstelt. De twee ministers vroegen vorig jaar aan twaalf pensioenexperten te onderzoeken welke verdere hervormingen bijdragen aan het verzekeren van de sociale en financiële duurzaamheid van de Belgische pensioenstelsels op middellange en lange termijn. De experten werkten het voorbije jaar in volledige onafhankelijkheid aan hun rapport en leveren vandaag hun eindverslag op. Dat eindverslag reikt een reeks specifieke scenario’s aan voor verdere hervormingen van de pensioenstelsels.

Lees verder - 16/06/2014 12:13

Jaarverslag van de Intergouvernementele Preventiecel 2013

De ministerraad neemt kennis van het jaarverslag 2013 van de Intergouvernementele Preventiecel en beslist om vanaf 1 juli 2014 de cel af te schaffen. 

Lees verder - 25/04/2014 16:27

Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gedelegeerd bestuurder van het het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) benoemt.

Lees verder - 04/04/2014 18:02

Overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds. 

Lees verder - 04/04/2014 18:01