Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen.

Lees verder - 10/05/2019 14:44

Tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract van bpost over de behandeling van boetes

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de ondertekening van de tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract, afgesloten tussen bpost en de Belgische staat, over de financiële en administratieve behandeling van boetes (Crossborder).

Lees verder - 03/05/2019 17:00

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2019-2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving van 48 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2019-2020. Het gaat om 24 plaatsen voor Nederlandstalige en 24 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

Lees verder - 26/04/2019 14:29

Pilootproject voor transitiehuizen voor herinschakeling van gedetineerden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de erkenning van twee transitiehuizen voor de herinschakeling van gedetineerden. De ontwerpen kaderen in het masterplan gevangenissen en internering.

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Wijziging van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen wijzigt.

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Voorstel van leden voor het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een lijst goed van vier vaste leden en vier plaatsvervangende leden, aangewezen op voordracht van de ministerraad, voor het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO). Op 12 december 2018 is een oproep tot kandidaten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.    

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Penitentiaire arbeid: vergoedingen voor ongevallen, arbeid en gelijkgestelde activiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wetgeving over het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden op het gebied van de penitentiaire arbeid uitvoeren.

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Regels over deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de na te leven regels over deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen aanduidt.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Overheidsopdracht voor Justitie: onderhoud van verwarmings-, ventilatie- en airco-installaties

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor Justitie.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Terminologische wijzigingen als gevolg van de hervorming van de gerechtelijke kantons

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verscheidene reglementaire bepalingen wijzigt om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons.

Lees verder - 29/03/2019 16:03