Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Delegatie van bevoegdheid over de bij de nationaliteitsverklaring te voegen akten en stavingsstukken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de delegatie van bevoegdheid over de akten en stavingsstukken die bij de nationaliteitsverklaring moeten worden gevoegd.

Lees verder - 12/07/2019 16:09

Regularisatie van de prestaties in het kader van het moderniseringsprogramma van de burgerlijke stand

De ministerraad neemt akte van het voorstel van minister van Justitie Koen Geens voor de regularisatie van de prestaties geleverd in het kader van de lancering van de databank van de burgerlijke stand.

Lees verder - 12/07/2019 16:09

Aanduiding van een lid van de commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met toezicht op het verzamelen van gegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Defensie Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een Nederlandstalig plaatsvervangend lid aanduidt van de zetel van de bestuurlijke commissie, die door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast is met een toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens.

Lees verder - 12/07/2019 16:09

Voorbereiding van het proces van de aanslagen van 22 maart 2016

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Defensie Didier Reynders akkoord met een reeks beslissingen ter voorbereiding van het proces naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016.

Lees verder - 12/07/2019 16:09

Justitie: erkenning van en financiële tussenkomst voor een transitiehuis in Edingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die zorgen voor de erkenning van een transitiehuis in Edingen en de financiële tussenkomst van de federale staat voor dit transitiehuis.

Lees verder - 28/06/2019 14:19

Wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen over adoptie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed dat het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen over de uitvoering van de hervorming van de adoptie wijzigt.

Lees verder - 10/05/2019 14:44

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen.

Lees verder - 10/05/2019 14:44

Tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract van bpost over de behandeling van boetes

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de ondertekening van de tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract, afgesloten tussen bpost en de Belgische staat, over de financiële en administratieve behandeling van boetes (Crossborder).

Lees verder - 03/05/2019 17:00

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2019-2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving van 48 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2019-2020. Het gaat om 24 plaatsen voor Nederlandstalige en 24 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

Lees verder - 26/04/2019 14:29

Pilootproject voor transitiehuizen voor herinschakeling van gedetineerden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de erkenning van twee transitiehuizen voor de herinschakeling van gedetineerden. De ontwerpen kaderen in het masterplan gevangenissen en internering.

Lees verder - 05/04/2019 20:46