Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Terminologische wijzigingen als gevolg van de hervorming van de gerechtelijke kantons

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verscheidene reglementaire bepalingen wijzigt om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Wijzigingen omtrent de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt in het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 dat de wet over de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uitvoert.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen uitvoert.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Politie over het wegverkeer: inwerkingtreding van artikelen over de speekselanalyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inwerkingtreding regelt van artikelen over het speekselafnamesysteem en de speekselanalyse.

Lees verder - 15/02/2019 15:16

Statutaire herwaardering van functies die religieuze en morele ondersteuning bieden in de gevangenissen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit dat zorgt voor een statutaire herwaardering van functies die religieuze en morele ondersteuning bieden in de gevangenissen.

Lees verder - 15/02/2019 15:16

Masterplan III voor detentie in humane omstandigheden met betrekking tot onder andere de projecten van Aalst, Waver en Paifve via een DBFMO-procedure

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie, belast met Regie der Gebouwen, Koen Geens en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block akkoord met een nota over de DBFMO-projecten FPC Waver, FPC Paifve en FPC Aalst in het kader van Masterplan III voor een detentie in humane omstandigheden. Dit masterplan bevat immers ook een hoofdstuk rond internering waarin, waar onder andere eveneens de realisatie van drie nieuwe forensische psychiatrische centra is voorzien, namelijk te Aalst (120 plaatsen), Waver (250 plaatsen) en Paifve (250 plaatsen). De voorbereiding van al deze projecten is gestart.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Wijziging omtrent de rechtsplegingsvergoedingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de rechtsplegingsvergoedingen.

Lees verder - 25/01/2019 15:44

Aanpassing van het mandaat en de benaming van de Multidisciplinaire Hormonencel

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanpassing van de benaming en het mandaat van de Multidisciplinaire Hormonencel (MHC).

Lees verder - 25/01/2019 15:44

Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie hernieuwt.

Lees verder - 18/01/2019 15:15