Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Wijziging van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt op het niveau van de hoven en rechtbanken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor de verandering van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt op het niveau van de hoven en rechtbanken.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Terminologische wijzigingen als gevolg van de hervorming van de gerechtelijke kantons

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 14 maart 2014 over de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen, in overeenstemming brengt met de hervorming van de gerechtelijke kantons.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Overstap van Persopoint naar de loonmotor van de RSZ bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding

De ministerraad bevestigt op voorstel van minister van Justitie Koens Geens de beslissing van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO) om over te stappen van Persopoint naar de loonmotor van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Aanduiding van een lid van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind

De ministerraad duidt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens mevrouw Maryam Jamshid aan als stemgerechtigd lid van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind.

Lees verder - 30/11/2018 15:22

Financiële hulp voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat financiële hulp toekent aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2018.

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken.

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Verbetering van de toegankelijkheid van de rechtsbijstandsverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker maakt, evenals het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van dit voorontwerp.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 'Bewijs' - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een Boek 8 'Bewijs' invoegt in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Invoeging van een boek over goederen in het nieuw Burgerlijk Wetboek - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de invoeging van een boek 'Goederen' in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Regeling van de inschrijving van de verklaringen van anticipatieve inbreng in het centraal register van huwelijksovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modaliteiten van de inschrijving van de verklaringen van anticipatieve inbreng in het centraal register van huwelijksovereenkomsten regelt.

Lees verder - 19/10/2018 15:49