Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Gerechtskosten in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gerechtskosten in strafzaken verdubbelt* van 25 tot 50 euro.

Lees verder - 08/06/2012 15:28

Aanwijzing van een lid van de Commissie voor de Modernisering van de Gerechtelijke Orde

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om mevrouw Yaël Lachman aan te wijzen als lid van de Commissie voor de Modernisering van de Gerechtelijke Orde. Ze voleindigt het mandaat van een lid dat met pensioen ging.

Lees verder - 01/06/2012 15:38

Verlenging van het mandaat van de adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

De ministerraad verlengt op initiatief van minister van Justitie en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block het mandaat  van mevrouw Eva Vissers als adjunct-commissaris van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voor vijf jaar vanaf 1 juni 2012 .

Lees verder - 25/05/2012 13:54

Verlenging van het mandaat van de beheerder van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De ministerraad verlengt op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block het mandaat van mevrouw Annelies De Bondt als beheerder van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voor vijf jaar vanaf 1 juni 2012*.

Lees verder - 25/05/2012 13:54

Lijst van veilige landen in het kader van de vreemdelingenwet

De ministerraad keurt in tweede lezing de lijst met veilige landen in het kader van de vreemdelingenwet goed*. 

Lees verder - 11/05/2012 17:29

Aanwijzing van de regeringscommissarissen in de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

De ministerraad wijst op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom de vertegenwoordigers van de regering aan in de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Lees verder - 29/03/2012 17:43

Structurele maatregelen voor de opvang van asielzoekers

Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke Integratie Maggie De Block heeft de ministerraad een voorstel met duurzame, structurele maatregelen voorgelegd om de opvangcrisis op te lossen.

Lees verder - 29/03/2012 17:42

Projecten voor alternatieve gerechtelijke maatregelen verlengd in 2012

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom de projecten voor alternatieve gerechtelijke maatregelen in 2012 te verlengen*. 

Lees verder - 03/02/2012 14:15

Namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten

Regels inzake de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten.
Lees verder - 20/05/2011 14:24

FOD Justitie

Centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten

Lees verder - 08/03/2011 17:34