Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Aanwijzing van de regeringscommissarissen in de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

De ministerraad wijst op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom de vertegenwoordigers van de regering aan in de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Lees verder - 29/03/2012 17:43

Structurele maatregelen voor de opvang van asielzoekers

Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke Integratie Maggie De Block heeft de ministerraad een voorstel met duurzame, structurele maatregelen voorgelegd om de opvangcrisis op te lossen.

Lees verder - 29/03/2012 17:42

Projecten voor alternatieve gerechtelijke maatregelen verlengd in 2012

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom de projecten voor alternatieve gerechtelijke maatregelen in 2012 te verlengen*. 

Lees verder - 03/02/2012 14:15

Namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten

Regels inzake de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten.
Lees verder - 20/05/2011 14:24

FOD Justitie

Centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten

Lees verder - 08/03/2011 17:34