Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Financiële hulp voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat financiële hulp toekent aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2018.

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken.

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Verbetering van de toegankelijkheid van de rechtsbijstandsverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker maakt, evenals het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van dit voorontwerp.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 'Bewijs' - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een Boek 8 'Bewijs' invoegt in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Invoeging van een boek over goederen in het nieuw Burgerlijk Wetboek - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de invoeging van een boek 'Goederen' in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Regeling van de inschrijving van de verklaringen van anticipatieve inbreng in het centraal register van huwelijksovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modaliteiten van de inschrijving van de verklaringen van anticipatieve inbreng in het centraal register van huwelijksovereenkomsten regelt.

Lees verder - 19/10/2018 15:49

Wijzigingen van de wetgeving over kansspelen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in tweede lezing over de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Procedure omtrent de uitlening van vuurwapens door jagers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de procedure over de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Instemming met en tenuitvoerlegging van het verdrag over de internationale bescherming van volwassenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat instemt met en zorgt voor de tenuitvoerlegging van het verdrag over de internationale bescherming van volwassenen.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijdrage bepaalt in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie voor 2019.

Lees verder - 05/10/2018 14:42