Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Wijzigingen van de wetgeving over kansspelen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in tweede lezing over de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Procedure omtrent de uitlening van vuurwapens door jagers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de procedure over de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Instemming met en tenuitvoerlegging van het verdrag over de internationale bescherming van volwassenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat instemt met en zorgt voor de tenuitvoerlegging van het verdrag over de internationale bescherming van volwassenen.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijdrage bepaalt in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie voor 2019.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Forfaitair tarief voor psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het forfaitair tarief voor de prestaties bij het psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure vaststelt.

Lees verder - 04/10/2018 14:44

Hervorming van de subsidiëring van organisaties die opdrachten uitoefenen in het kader van de uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de subsidiëring van organisaties die opdrachten uitoefenen in het kader van de uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen hervormt.

Lees verder - 04/10/2018 14:43

Benoeming van een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof benoemt.

Lees verder - 07/09/2018 15:45

Informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen inzake informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken omvat.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Gerechtskosten in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot gerechtskosten in strafzaken. 

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Coherentie en modernisering op vlak van de wetgeving over de boekhouding van ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht uitvoert.

Lees verder - 31/08/2018 15:57