Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Verplichtingen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen voor verenigingen en stichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van verenigingen en vennootschappen en de wet tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Erkenning van de aanslag op straat van 29 mei 2018 in Luik als daad van terrorisme, om de slachtoffers financieel bij te staan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de erkenning beoogt van de aanslag op straat van 29 mei 2018 in Luik als daad van terrorisme, in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en de politierechtbank Limburg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen en de politierechtbank van Limburg.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Namen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Namen vaststelt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Wijziging van reglementaire bepalingen in het kader van de hervorming van de gerechtelijke kantons

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verscheidene reglementaire bepalingen wijzigt om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Fiscale en andere bepalingen op vlak van hulp aan de slachtoffers van terrorisme en van ‘cold cases’

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over fiscale en andere bepalingen op vlak van de hulp aan de slachtoffers van terrorisme en de slachtoffers van zogenaamde ‘cold cases’.

Lees verder - 15/06/2018 15:19

Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor een betere werking van de rechterlijke orde en de Hoge Raad voor de Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat het Gerechtelijk Wetboek wijzigt met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie.

Lees verder - 15/06/2018 15:19

Aanwijzing van een lid van de Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met toezicht op het verzamelen van gegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Defensie Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van een Franstalig plaatsvervangend lid van het openbaar ministerie van de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met een toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens.

Lees verder - 08/06/2018 15:51

Wijzigingen aan de wetgeving over kansspelen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

Lees verder - 01/06/2018 16:53

Hervorming van het vennootschapsrecht - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

Lees verder - 25/05/2018 15:43