Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Forfaitair tarief voor psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het forfaitair tarief voor de prestaties bij het psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure vaststelt.

Lees verder - 04/10/2018 14:44

Hervorming van de subsidiëring van organisaties die opdrachten uitoefenen in het kader van de uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de subsidiëring van organisaties die opdrachten uitoefenen in het kader van de uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen hervormt.

Lees verder - 04/10/2018 14:43

Benoeming van een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof benoemt.

Lees verder - 07/09/2018 15:45

Informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen inzake informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken omvat.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Gerechtskosten in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot gerechtskosten in strafzaken. 

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Coherentie en modernisering op vlak van de wetgeving over de boekhouding van ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht uitvoert.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Verplichtingen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen voor verenigingen en stichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van verenigingen en vennootschappen en de wet tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Erkenning van de aanslag op straat van 29 mei 2018 in Luik als daad van terrorisme, om de slachtoffers financieel bij te staan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de erkenning beoogt van de aanslag op straat van 29 mei 2018 in Luik als daad van terrorisme, in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en de politierechtbank Limburg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen en de politierechtbank van Limburg.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Namen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Namen vaststelt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30