Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Wijziging van reglementaire bepalingen in het kader van de hervorming van de gerechtelijke kantons

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verscheidene reglementaire bepalingen wijzigt om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Fiscale en andere bepalingen op vlak van hulp aan de slachtoffers van terrorisme en van ‘cold cases’

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over fiscale en andere bepalingen op vlak van de hulp aan de slachtoffers van terrorisme en de slachtoffers van zogenaamde ‘cold cases’.

Lees verder - 15/06/2018 15:19

Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor een betere werking van de rechterlijke orde en de Hoge Raad voor de Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat het Gerechtelijk Wetboek wijzigt met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie.

Lees verder - 15/06/2018 15:19

Aanwijzing van een lid van de Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met toezicht op het verzamelen van gegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Defensie Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van een Franstalig plaatsvervangend lid van het openbaar ministerie van de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met een toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens.

Lees verder - 08/06/2018 15:51

Wijzigingen aan de wetgeving over kansspelen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

Lees verder - 01/06/2018 16:53

Hervorming van het vennootschapsrecht - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

Lees verder - 25/05/2018 15:43

Erkenning van de laboratoria voor de speekselanalyse bij het sturen onder invloed van psychotrope stoffen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit goed over de speekselanalyse bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria.

Lees verder - 25/05/2018 15:43

Invoeging van een boek over goederen in het nieuw Burgerlijk Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de invoeging van een boek "Goederen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Lees verder - 04/05/2018 15:24

Oprichting van het Brussels International Business Court - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende oprichting van het Brussels International Business Court. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Hoge Raad voor de Justitie en de Raad van State.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 'Bewijs'

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat een Boek 8 'Bewijs' invoegt in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Lees verder - 27/04/2018 14:51