Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Uitnodiging conferentie “Illegale handel in wilde dieren, een gouden kans voor de transnationale misdaad?”

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem en de Voorzitster van de Senaat, Christine Defraigne, nodigen u uit op de conferentie “Illegale handel in wilde dieren, een gouden kans voor de transnationale misdaad?” op dinsdag 6 maart om 8u30 u (tot 12u30 ) in de Senaat (Leuvenseweg 7, Brussel). De toegang is gratis. Inschrijven verplicht  via https://www.facebook.com/events/221128961787896/

Lees verder - 28/02/2018 14:50

Beheer van het centraal register van testamenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het beheer van het centraal register van testamenten.

Lees verder - 22/02/2018 14:09

Bepalingen betreffende automatische kansspelen - Tweede lezing

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed in tweede lezing betreffende kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV.

Lees verder - 26/01/2018 15:48

Diverse bepalingen ter uitvoering de wapenwet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed ter uitvoering van de wapenwet.

Lees verder - 19/01/2018 14:47

Beheer van het centraal erfrechtregister

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het beheer van het centraal erfrechtregister.

Lees verder - 12/01/2018 15:19

Diverse bepalingen inzake burgerlijk recht - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Justitie: invoeren van een regeling voor spijtoptanten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van Strafvordering wijzigt om wettelijke bepalingen rond spijtoptanten in te voeren.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Toekenning financiële hulp aan gemeenten en steden voor personeelsaanwerving belast met begeleiding gerechtelijke maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van financiële hulp aan steden en gemeenten om personeel aan te werven voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor 2017.

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Erkenning van de aanslag op straat van 31 oktober 2017 in New York als daad van terrorisme, om de slachtoffers financieel bij te staan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft de aanslag op straat van 31 oktober 2017 in New York te erkennen als daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen. 

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Hervorming van het ondernemingsrecht - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht.

Lees verder - 01/12/2017 14:01