Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Pensions

Langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen komt in aanmerking voor het pensioen van het Vlaams onderwijspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat rekening houdt met  het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen in het kader van de berekening van het pensioen van de personeelsleden van het Vlaams onderwijs.  

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Diverse bepalingen op het vlak van pensioenen: Fedasil en Vlaams-Brabant

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen op het vlak van pensioenen.

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Stelsel van disponibiliteit met wachtgeld bij Belgocontrol

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat pensioenrechten toekent voor periodes van disponibiliteit met wachtgeld voor het personeel van Belgocontrol.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Pensioenrechten voor verloven toegekend aan het personeel van bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aan het personeel van bpost pensioenrechten toekent voor verloven voorafgaand aan het pensioen.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Toekenning van het gezinspensioen in het pensioenstelsel van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van het gezinspensioen aan zelfstandigen.

Lees verder - 09/11/2018 17:25

Verloven toegekend in het kader van het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid, het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed over het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Invoering van een systeem van halftijds pensioen in de publieke sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed dat een systeem van halftijds pensioen in de pensioenstelsels van de publieke sector invoert.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Omzetting van de richtlijn omtrent de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed dat zorgt voor de omzetting van de Europese richtlijn IORP II omtrent de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP).

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed dat een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers (VAPW) instelt en diverse bepalingen over aanvullende pensioenen omvat.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inkomensgarantie voor ouderen verhoogt.

Lees verder - 08/06/2018 15:50