Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Pensions

Basispensioenbijdragevoet 2019 voor het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de RSZPPO

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de basispensioenbijdragevoet voor 2019 vastlegt voor de overheidsdiensten die aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

Lees verder - 16/12/2016 14:50

Benoeming nieuw lid van de Academische Raad

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus keurt de ministerraad een voorstel van koninklijk besluit goed om een nieuw lid van de Academische Raad te benoemen.

Lees verder - 25/11/2016 16:36

Minimum verblijfsvoorwaarde in België voor de inkomensgarantie voor ouderen - tweede lezing

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een minimum verblijfsvoorwaarde in België invoert, voorafgaand aan de opening van het recht op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO).

Lees verder - 28/10/2016 15:28

Regularisatie van studieperioden voor de berekening van het ambtenarenpensioen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed over de regularisatie van de studieperioden voor de berekening van het ambtenarenpensioen.

Lees verder - 20/10/2016 11:37

Aanvullend pensioen van de tweede pijler voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen rond aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers.

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Minimum verblijfsvoorwaarde in België voor de inkomensgarantie voor ouderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed dat een minimum verblijfsvoorwaarde in België invoert, voorafgaand aan de opening van het recht op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO).

Lees verder - 07/07/2016 15:06

Technische aanpassingen over tijdskrediet in de pensioenreglementering voor werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed en neemt akte van het ontwerp van koninklijk besluit over de technische aanpassingen van het tijdskrediet aan de pensioenreglementering van werknemers.

Lees verder - 03/06/2016 17:22

Goedkeuring van vier maatregelen over de pensioenen van ambtenaren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed over vier maatregelen rond de pensioenen van ambtenaren.

Lees verder - 27/05/2016 15:25

Leeftijdsaanpassing voor ambtshalve opruststelling na een jaar ziektedagen van personeelsleden in de openbare sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed waarin de leeftijd wordt aangepast voor ambtshalve opruststelling na een jaar ziektedagen van personeelsleden in de openbare sector.

Lees verder - 29/04/2016 15:41

Persconferentie Ombudsdienst Pensioenen voorstelling jaarverslag 2015 op 19 april 2016

Bijdrage aan de strijd tegen de armoede bij gepensioneerden: de recentste aanbevelingen aan de wetgever en tips voor de gepensioneerden van de Ombudsman Pensioenen!

Lees verder - 12/04/2016 16:03