Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Pensions

Verhoging van sommige minimumpensioenen en toekenning van een inhaalpremie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus twee voorontwerpen van wet goed over de verhoging van sommige minimumpensioenen en de toekenning van een premie in het werknemers- en zelfstandigenstelsel.

Lees verder - 26/02/2016 15:10

Basispensioenbijdragevoet 2018 voor het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de RSZPPO

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de basispensioenbijdragevoet voor 2018 vastlegt voor de overheidsdiensten die aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

Lees verder - 26/02/2016 15:09

Aanstelling van een lid in de Academische Raad inzake pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanstelling van een lid van de Academische Raad.

Lees verder - 22/01/2016 11:57

Optimalisering organisatie van de federale administratie op het vlak van pensioenen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine in tweede lezing, na syndicale onderhandeling in Comité B, een voorontwerp van wet goed over de optimalisering van de organisatie van de federale administratie op het vlak van pensioenen.

Lees verder - 22/01/2016 11:57

Optimalisering van de organisatie van de federale administratie op het vlak van pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed in het kader van de optimalisering van de organisatie van de federale administratie op het vlak van pensioenen.

Lees verder - 18/12/2015 16:53

Maatregelen om duurzaamheid en sociaal karakter van aanvullende pensioenen te garanderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Middenstand en Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet goed over de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en over de versterking van het aanvullende karakter van die pensioenen.

Lees verder - 27/11/2015 16:09

Aanvulling wetgeving rond pensioenmaatregelen voor geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed over een aanvulling op de pensioenmaatregelen voor leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Lees verder - 13/11/2015 13:23

Loonplafonds voor het pensioen van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aanpassingen doorvoert op het vlak van het pensioen van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart.

Lees verder - 17/07/2015 17:26

Verhoging van het uitbetaalde bedrag van het gewaarborgd inkomen voor ouderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.

Lees verder - 17/07/2015 17:25

Afschaffing van de alternatieve berekening van het cumulatieplafond bij de toekenning van het pensioen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de alternatieve berekening van het cumulatieplafond afschaft bij de toekenning van een rust- en overlevingspensioen.

Lees verder - 17/07/2015 17:25