Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Pensions

Pensioenhervorming: Laatste maanden van de loopbaan tellen voortaan mee - tweede lezing

De federale regering heeft in tweede lezing beslist om voortaan de laatste gewerkte maanden van de loopbaan te laten meetellen voor de pensioenberekening. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 31/01/2014 17:43

Pensioenhervorming: wijziging beginsel eenheid van loopbaan zodat meer dan 45 loopbaanjaren meetellen voor pensioenberekening - tweede lezing

De federale regering heeft in tweede lezing beslist om het beginsel van eenheid van loopbaan te versoepelen. Hierdoor zullen meer dan 45 loopbaanjaren kunnen meetellen voor het pensioen.

Lees verder - 31/01/2014 17:43

Pensioenhervorming: omvorming van het overlevingspensioen tot overgangsuitkering - tweede lezing

De federale regering heeft op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo en na positief advies van de sociale partners in tweede lezing de hervorming van het overlevingspensioen goedgekeurd. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 31/01/2014 17:43

Gewaarborgd pensioen voor grens- en seizoenswerknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat het complement voor het rustpensioen voor grens- en seizoensarbeiders aanpast.

Lees verder - 17/01/2014 17:20

Controle van de loopbaanvoorwaarden voor de toekenning van het minimumpensioen van werknemers en zelfstandigen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet goed die als doel hebben na te gaan of de loopbaanvoorwaarden die recht geven op het minimumpensioen vervuld zijn, voor de beperking tot de eenheid van loopbaan. 

Lees verder - 17/01/2014 17:20

Gelijkstelling met de disponibiliteit voor de pensionering in de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst aanvult met situaties die gelijkgesteld worden met de disponibiliteit voor pensionering in de overheidssector.

Lees verder - 17/01/2014 17:20

Cumul arbeidsongevallenpremie en pensioen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, Philippe Courard  een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een interpretatiekwestie inzake de berekening van de cumulatie van een arbeidsongevallenrente met het pensioen oplost.

Lees verder - 17/01/2014 17:20

Nieuwe reeks pensioenhervormingen voor zelfstandigen goedgekeurd

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle drie voorontwerpen van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit  goed die het pensioen van de zelfstandigen verbeteren: de hervorming van het overlevingspensioen, de inaanmerkingneming van alle gepresteerde kwartalen in de pensioenberekening en de inaanmerkingneming van het principe van eenheid van loopbaan in het pensioenstelsel van de zelfstandigen.

Lees verder - 10/01/2014 14:55

Pensioenhervorming: Laatste maanden van de loopbaan tellen voortaan mee

De federale regering heeft in eerste lezing beslist om voortaan de laatste gewerkte maanden van de loopbaan te laten meetellen voor de pensioenberekening. 

Lees verder - 19/12/2013 17:58

Pensioenhervorming: wijziging beginsel eenheid van loopbaan zodat meer dan 45 loopbaanjaren meetellen voor pensioenberekening

De federale regering heeft in eerste lezing beslist om het beginsel van eenheid van loopbaan te versoepelen. Hierdoor zullen meer dan 45 loopbaanjaren kunnen meetellen voor het pensioen.

Lees verder - 19/12/2013 17:58