Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Pensions

Pensioenhervorming: omvorming van het overlevingspensioen tot overgangsuitkering

De federale regering heeft op voorstel van vice-eersteminister en minister van Pensioenen Alexander De Croo en na positief advies van de sociale partners in eerste lezing de hervorming van het overlevingspensioen goedgekeurd.

Lees verder - 19/12/2013 17:58

Solidariteitsbijdrage: aanpassing aan Europese coördinatiereglementen

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Pensioenen Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat de wetgeving van de inning van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen verduidelijkt op het vlak van de interpretatie van de wet wat overeenkomst met de Europese coördinatiereglementen van de sociale zekerheid betreft.

Lees verder - 06/12/2013 18:03

Inkomensgarantie voor ouderen - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wetgeving op de Inkomensgarantie voor ouderen aanpast.

Lees verder - 04/12/2013 11:56

Pensioenberekening specifieke mandaten bij het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de pensioenrechten gekoppeld aan het mandaat van adviseur-generaal penitentiaire instelling III en regionaal directeur gevangeniswezen bij de FOD Justitie.

Lees verder - 22/11/2013 15:45

Responsabiliseringsbijdrage voor 2013

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de responsabiliseringsbijdrage vastlegt die de gemeenschappen en de gewesten voor 2013 moeten betalen.

Lees verder - 14/11/2013 16:38

CDVU-pensioenen overgenomen door de Pensioendienst voor de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum vastlegt waarop de Pensioendienst van de Overheid (PDOS) de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven-pensioenen (CDVU) overneemt en dat de overdracht van personeel regelt.

Lees verder - 07/11/2013 17:30

MyPension-on-tour verlengd wegens groot succes

MyPension-on-tour, de informatiecampagne van de Rijksdienst voor Pensioenen, is een groot succes. Al meer dan 6.000 mensen namen de voorbije weken deel aan de infosessies over MyPension, het online pensioendossier. Door het grote succes heeft de RVP in tien steden al extra sessies ingelast. Dat maakte vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo vanavond bekend tijdens de infosessie van MyPension in Dendermonde. De minister benadrukte ook het belang van individuele pensioeninfo en loofde de extra inspanningen van de pensioendiensten om mensen te informeren over hun pensioen.

Lees verder - 22/10/2013 16:54

Maatregelen voor de pensioenen van de openbare sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed met diverse maatregelen op het vlak van de pensioenen voor de openbare sector.

Lees verder - 18/10/2013 16:57

Hervorming van de pensioenbonus: nieuwe stap naar langere loopbanen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo in tweede lezing de hervorming van de pensioenbonus goed. De nieuwe pensioenbonus zal van toepassing zijn vanaf januari 2014 en geldt voor werknemers en ambtenaren. De ministerraad heeft ook een gelijkaardig stelsel voor de zelfstandige werknemers goedgekeurd.

Lees verder - 14/10/2013 17:53

Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen met 2%

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) vanaf 1 september 2013 verhoogt met 2%.

Lees verder - 19/07/2013 20:22