Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Science policy

Implementatie van het Unesco-verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een voorontwerp van wet goed over de implementatie van het Unesco-verdrag van 2 november 2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water.

Lees verder - 04/10/2018 13:37

02.10.2018 - Persconferentie Koninklijk Conservatorium van Brussel

Deze dindsdag 2/10 om 10u, stelt Beliris samen met het gekozen studiebureau het restauratieproject voor van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waarvan de studies van start gaan.

Ontdek welke acties gepland staan voor de redding van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, in aanwezigheid van Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris.

Lees verder - 26/09/2018 14:06

FED-tWIN-programma voor een duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet die een programma invoert voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak instelt tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten.

Lees verder - 07/09/2018 15:45

Tweede fase van het kaderprogramma BRAIN-be

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir akkoord met de tweede fase van het kaderprogramma BRAIN-be (2018-2023) en de uitvoering ervan. 

Lees verder - 07/09/2018 15:45

Aanduiding van leden in de raad van bestuur van de stichting Academia Belgica

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir akkoord met de aanduiding van leden in de raad van bestuur van de stichting van openbaar nut 'Academia Belgica – Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome'.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Steun aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor de realisatie van een tentoonstelling

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de steun aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) voor de realisatie van de gratis tentoonstelling 'Verwondering' in het kader van het jaarlijks zomerevenement 'Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis', van 23 juli tot 2 september 2018.

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Het meten van dak- en thuisloosheid in België / La mesure des sans-abris en Belgique / Measuring Homelessness in Belgium (MEHOBEL)

Studie onderzoekt nieuwe meetmethode voor dak- en thuislozen en vindt verborgen dakloosheid in landelijke gemeenten: 1 op 13 OCMW-cliënten is dak- of thuisloos.

Uitgevoerd door een interuniversitair consortium van KU Leuven, Université de Liège en La Strada, in het kader van het onderzoeksprogramma BRAIN-be (Belgian Rersearch Action through Interdisciplinary Network) van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).

Lees verder - 19/06/2018 15:42

Gratis toegang tot de leeszalen van het Rijksarchief

Vanaf 1 juni 2018 a.s. is de toegang tot de 19 leeszalen van het Rijksarchief gratis.  

Lees verder - 31/05/2018 10:18

Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir de gunning van de overheidsopdracht voor de vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica goed.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Overdracht van het patrimonium van het Belgisch Historisch Instituut te Rome aan de Academia Belgica

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir akkoord met de overdracht van het patrimonium van het Belgisch Historisch Instituut te Rome (BHIR) aan de Academia Belgica – Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen in Rome, en met de gelijktijdige ontbinding van het BHIR.

Lees verder - 08/12/2017 11:59