Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Science policy

Overdracht van het patrimonium van het Belgisch Historisch Instituut te Rome aan de Academia Belgica

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir akkoord met de overdracht van het patrimonium van het Belgisch Historisch Instituut te Rome (BHIR) aan de Academia Belgica – Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen in Rome, en met de gelijktijdige ontbinding van het BHIR.

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Evolutie van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België

Op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

Lees verder - 23/11/2017 15:15

Federaal actieplan marien zwerfvuil

Op voorstel van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer heeft de Ministerraad het federaal actieplan marien zwerfvuil goedgekeurd.

Lees verder - 23/11/2017 15:15

Prinses Elisabethbasis

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir een voorontwerp van wet goed dat een internationale vereniging zonder winstoogmerk opricht dat de Zuidpoolbasis Princess Elisabeth zal beheren.

Lees verder - 16/11/2017 15:32

Colloquium “ Trust (in) the Digital Transition”

Eind november 2017 komen verschillende experten inzake de “digital turn” bijeen op een internationaal colloquium in Brussel. Vicepremier Alexander De Croo, als minister bevoegd voor de Digitale Agenda, sluit de dag af.

Lees verder - 27/10/2017 16:48

Amendement op het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de tegemoetkoming van de federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan het programma Airbus A350 XWB

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir een ontwerp van amendement goed dat het samenwerkingsakkoord wijzigt met betrekking tot de tegemoetkoming van de federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan het programma Airbus A350 XWB.

Lees verder - 27/10/2017 15:54

Vervanging van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis door het War Heritage Institute in de lijst van federale wetenschappelijke instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput en van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen wijzigt.

Lees verder - 14/07/2017 13:58

Een expo van het KMMA in Moskou: 'Congo Art Works. Populaire schilderkunst'

Congo Art Works. Populaire schilderkunst
Garage, Museum of Contemporary Art (Moskou)

​tot 13 augustus 2017
 

Deze expo in Garage, het museum voor hedendaagse kunst in Moskou, is een licht aangepaste versie van de tentoonstelling van het KMMA die te zien was in BOZAR in 2016-2017. Ze toont 104 schilderijen uit de collecties van het KMMA, 10 schilderijen uit privécollecties en een 20-tal stukken uit de populaire cultuur (kalebassen, beschilderde borden, toeristische voorwerpen en beeldjes).

Lees verder - 08/06/2017 11:47

Situatie van het von Karman Instituut voor stromingsdynamica

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid  Zuhal Demir beslissingen genomen in het kader van de financiële situatie van het von Karman Instituut voor stromingsdynamica (VKI). Hij heeft ook besloten de wetenschappelijke waarde ervan te redden.

Lees verder - 28/04/2017 15:59