Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Science policy

Rapport over de ESA-ministerraad van december 2016

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs nota van het rapport van de ministerraad van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA), die op 1 en 2 december 2016 in Luzern gehouden werd. 

Lees verder - 10/02/2017 12:50

Subsidiaire heffing en vrijstellingsvoorwaarden voor bepaalde farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het percentage vaststelt van het voorschot van de subsidiaire heffing voor farmaceutische bedrijven in 2016 en de vrijstellingsvoorwaarden bepaalt voor sommige farmaceutische specialiteiten.

Lees verder - 02/12/2016 15:58

FED-tWIN-programma voor een duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs een voorontwerp van wet goed dat een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak instelt tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten alsook een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering.

Lees verder - 10/11/2016 17:24

Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer akkoord met de vervanging van het onderzoeksschip Belgica. 

Lees verder - 28/10/2016 15:28

Steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verdeling regelt voor 2016 van het bedrag voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, overeenkomstig de programmawet van 27 december 2006.

Lees verder - 15/07/2016 14:09

De “Groote Oorlog” in beeld : Het Rijksarchief zet meer dan 6.000 - vaak onuitgegeven - foto’s online!

Het Rijksarchief heeft meer dan 6.000 - vaak onuitgegeven - foto’s over de Eerste Wereldoorlog online gebracht op zijn website.

Lees verder - 13/07/2016 15:15

Toekenning van subsidies aan vzw's en stichtingen voor informatie- en communicatieopdrachten

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de toekenning van vijf subsidies aan verschillende vzw's en stichtingen, in het kader van informatie- en communicatieopdrachten. 

Lees verder - 07/07/2016 15:06

Aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs een ontwerp van koninklijk besluit goed over de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden. 

Lees verder - 30/06/2016 14:52

Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis 2016

« CARTOGRAPHIAE »
KONINKLIJK PALEIS, Paleizenplein, Brussel
Van 22 juli tot en met 4 september 2016 (gratis toegang)

Lees verder - 06/06/2016 09:25

Organisatie van de BELARE-campagnes voor het Poolsecretariaat

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs akte van een nota over de organisatie van de BELARE-campagnes op het Prinses Elisabeth Station van het Poolsecretariaat.

Lees verder - 29/04/2016 15:41