Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Science policy

Organisatie van de BELARE-campagnes voor het Poolsecretariaat

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs akte van een nota over de organisatie van de BELARE-campagnes op het Prinses Elisabeth Station van het Poolsecretariaat.

Lees verder - 29/04/2016 15:41

Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninklijk Meteorologisch Instituut en de Algemene Operationele Directie Mobiliteit en Waterwegen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs een ontwerp van publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst goed tussen het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en de Algemene Operationele Directie Mobiliteit en Waterwegen (DGO2) van de Waalse Overheidsdienst.

Lees verder - 26/02/2016 15:09

Expo 'Filateliefde. De geschiedenis van België via postzegels (6 februari - 10 april 2016)

Omdat het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) gesloten is voor renovatie, reizen onze collecties momenteel de wereld rond. Nu opent de voorlaatste Pop-up expo van het KMMA zijn deuren in het BELvue museum.

Lees verder - 03/02/2016 16:20

Activiteitenverslag 2012-2014 van de interministeriële coördinatiegroep Galileo

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs kennis van het activiteitenverslag 2012-2014 van de interministeriële coördinatiegroep Galileo (ICGG).

Lees verder - 29/01/2016 13:15

Onuitgegeven handschriften over de Europese koninklijke families raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief

Zowat 26 strekkende meter kostbaar archief over verschillende Europese koninklijke families kan voortaan worden geraadpleegd in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Het archiefbestand “Vendôme-Nemours”, afkomstig van het huis Orléans bevat een massa brieven, memoires, dagboeken en onuitgegeven handschriften, foto’s, tekeningen en etsen. Onlangs verscheen de inventaris van dit archief. De meest kostbare stukken zullen binnenkort worden gerestaureerd met steun van het Fonds Baillet Latour.

Lees verder - 04/12/2015 13:42

Europa lanceert een nieuw onderzoeksnetwerk voor het meten van broeikasgassen over het Europese continent

De Europese Commissie heeft vrijdag 20 november officieel het Integrated Carbon Observation System (ICOS ERIC) opgericht. ICOS ERIC is een nieuwe pan-Europese onderzoeksinfrastructuur die lange termijn metingen van CO2 en andere broeikasgassen levert.

Lees verder - 20/11/2015 14:08

Ontdekking van zuurstofgas in een komeetatmosfeer door Rosetta

Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature publiceert op donderdag 29 oktober een verbazingwekkende ontdekking: het ruimtetuig Rosetta van het Europese Ruimtevaartagentschap ESA heeft – voor het eerst – de aanwezigheid ontdekt van zuurstofgas (O2) in de atmosfeer van komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Meer nog, zuurstofgas blijkt één van de belangrijkste bestanddelen te zijn en tot 10% van de komeetatmosfeer uit te maken.

 

Lees verder - 29/10/2015 10:49

Overheidsopdracht voor de uitvoering van de campagne BELARE 2015-2016

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs akkoord met de gunning van de overheidsopdracht betreffende de ondersteuning van de uitvoering van de campagne BELARE 2015-2016 voor het Prinses Elisabeth Station.

Lees verder - 24/09/2015 14:56

Aanwerving van wetenschappelijke onderzoekers in universiteiten en federale wetenschappelijke instellingen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 wijzigt*. Het ontwerp werd aangepast aan de adviezen van de Raad van State. 

Lees verder - 24/09/2015 14:56

Modaliteiten voor de aanwerving van wetenschappelijke onderzoekers in de universiteiten en de federale wetenschappelijke instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 wijzigt tot vaststelling van de modaliteiten voor de aanwerving van wetenschappelijke onderzoekers in de universitaire onderwijsinrichtingen en in de federale wetenschappelijke instellingen.

Lees verder - 04/09/2015 17:01