Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Science policy

Ministeriële Raad van het Europese Ruimtevaartagentschap

De ministerraad geeft een mandaat aan de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs om het Belgische standpunt te verdedigen tijdens de ESA-Ministerraad van 2 december 2014 in Luxemburg. 

Lees verder - 27/11/2014 14:51

Nooit eerder tentoongestelde tekeningen van oude meesters in de expo 'Tussen de lijnen'

Vandaag, 26 november 2014, opent in het Paleis van Karel van Lotharingen de focustentoonstelling ‘Tussen de lijnen. Tekeningen van oude meesters uit het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België’. De expositie wordt feestelijk ingeleid met een nocturne op 27 november.

Het Prentenkabinet dook in zijn verzamelingen en selecteerde vijf fascinerende tekeningen van oude meesters die de aandacht verdienen. De keuze viel op werk van Bosch, Jordaens, Dewez, Van Mander en Hoefnagel. Sommige tekeningen werden nooit eerder tentoongesteld. Aan andere hangt dan weer een boeiend verhaal vast.

Lees verder - 26/11/2014 13:45

Creatie van een onuitgegeven werk van Eugène Ysaÿe, 'Légende norvégienne'

De muziekcollecties van de Koninklijke Bibliotheek van België zijn onlangs verrijkt met een autografe partituur van een onbekend werk van de Belgische vioolvirtuoos Eugène Ysaÿe (1858-1931, zie foto), getiteld 'Légende norvégienne'.

Lees verder - 06/10/2014 09:26

SHOCK! 1914... persuitnodiging

Op woensdag 10 september a.s. kunt u vanaf 10.00 uur de tentoonstelling SHOCK! 1914... Wat als er morgen oorlog uitbreekt? in avant-première ontdekken tijdens de persvoorstelling.

Lees verder - 08/09/2014 16:04

Expo SHOCK! 1914… Wat als er morgen oorlog uitbreekt?

Op 11 september 2014 opent in de Koninklijke Bibliotheek van België de tentoonstelling ‘SHOCK! 1914… Wat als er morgen oorlog uitbreekt?’. SHOCK! 1914... reconstrueert de chaotische weken aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van officiële berichten, de geschreven pers en persoonlijke getuigenissen toont SHOCK! 1914... de invloed van de media in het begin van de vorige eeuw. De website staat sinds vandaag online.

Lees verder - 21/08/2014 09:13

Tweede editie voor het behalen van het interuniversitair diploma in digitaal informatiebeheer!

De tweede editie van de interuniversitaire opleiding in digitaal informatiebeheer zal bij aanvang van het volgende academiejaar 2014-2015 starten.

Lees verder - 12/08/2014 13:36

Archieven over 14-18 in Wallonië

Het Rijksarchief zet een reeks archiefdocumenten over de Eerste Wereldoorlog in Wallonië online.

Lees verder - 07/08/2014 18:02

Het Rijksarchief lanceert e-books

Elk jaar opnieuw geeft het Rijksarchief een 100-tal publicaties uit. Eén doel staat daarbij voorop: archiefonderzoek vergemakkelijken, of het nu over gidsen, inventarissen, institutionele of archivistische werken gaat. Tot op heden werden deze publicaties in papieren vorm verkocht in de verschillende rijksarchieven. Recente inventarissen werden daarnaast in pdf-vorm online aangeboden. Nieuw is dat het Rijksarchief vanaf nu op www.arch.be/ebookshop een selectie van zijn publicaties ook als e-book aanbiedt aan studenten, onderzoekers, genealogen, etc.

Lees verder - 01/08/2014 17:49

Musea en de roof van cultuurgoederen in België tijdens de Tweede Wereldoorlog en de restitutie nadien

In januari-februari 2014 besteedden de media veel aandacht aan de roof van  cultuurgoederen in België tijdens de Tweede Wereldoorlog en de restitutie nadien, waarbij o.a. werd gewezen op 'de gebrekkige informatie', 'het passieve restitutiebeleid' en 'het gebrek aan openheid'.

Om aan de bezorgheden tegemoet te komen werd een interfederale stuurgroep opgezet, gecoördineerd door de POD Wetenschapsbeleid en waaraan de Vlaamse Gemeenschap, de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Duitse Gemeenschap en de Diensten van de Eerste Minister deelnemen.

Lees verder - 08/07/2014 10:26

Programma voor ruimtevaartstages voor jonge Belgische ingenieurs en wetenschappers bij het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) gelanceerd

Belgian National Trainee Programme bij het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA)

Een passie voor ruimtevaart, een master-diploma, nieuwsgierigheid, creativiteit, team spirit en interesse om te werken in een multiculturele omgeving horen allemaal in de bagage te zitten van jonge Belgische ingenieurs en wetenschappers die willen deelnemen aan het Belgian National Trainee Programme van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) en ESA.

Lees verder - 30/06/2014 11:00