Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Science policy

Programma voor ruimtevaartstages voor jonge Belgische ingenieurs en wetenschappers bij het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) gelanceerd

Belgian National Trainee Programme bij het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA)

Een passie voor ruimtevaart, een master-diploma, nieuwsgierigheid, creativiteit, team spirit en interesse om te werken in een multiculturele omgeving horen allemaal in de bagage te zitten van jonge Belgische ingenieurs en wetenschappers die willen deelnemen aan het Belgian National Trainee Programme van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) en ESA.

Lees verder - 30/06/2014 11:00

Het Rijksarchief brengt unieke getuigenverslagen over de Eerste Wereldoorlog online

Honderd jaar na het uitbreken van de Groote Oorlog heeft het Rijksarchief, in samenwerking met de Belgische bisdommen, gezorgd voor het digitaliseren en online brengen van de verslagen die parochiepriesters en verantwoordelijken van religieuze gemeenschappen schreven over het oorlogsgebeuren in hun omgeving.

Lees verder - 24/06/2014 16:29

België in Pléiadesbeelden: hoge resolutie aan bodemprijzen

Het federaal wetenschapsbeleid (BELSPO), het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), de Vlaamse (AGIV), Waalse (SPW) en Brusselse (CIBG) gewesten tekenden in juli 2013 een conventie voor de gezamenlijke aankoop van een gebiedsdekkende opname van België in Pléiades‐satellietbeelden.
Deze beelden, met een resolutie van 50 cm, werden opgenomen in de tweede helft van 2013, en zijn gratis ter beschikking van Belgische institutionele gebruikers.

Lees verder - 19/06/2014 15:44

Inhuldiging van het nieuwe gebouw van het Rijksarchief Namen

Na een verblijf van meer dan 80 jaar aan de rue d’Arquet, in een gebouw dat bedoeld was als koelruimte, opent het Rijksarchief te Namen de deuren van zijn nieuw depot aan de boulevard Cauchy. Het gloednieuwe gebouw kan 35 kilometer archiefdocumenten bewaren.

Lees verder - 07/05/2014 20:36

400.000 unieke documenten uit de Eerste Wereldoorlog voor het eerst online toegankelijk

Het Europees project Europeana Collections 1914-1918, waarbij tien nationale en universitaire bibliotheken uit Groot-Brittannië, Denemarken, Italië, Frankrijk, Oostenrijk, Servië en België onder leiding van de Staatsbibliothek zu Berlin betrokken zijn, wordt op 30 april 2014 na drie jaar afgerond. In totaal werkten honderden specialisten uit heel Europa samen om aan de vooravond van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog de grootste collectie aan documenten uit de Eerste Wereldoorlog voor het eerst via één online platform samen te brengen en toegankelijk te maken. De Koninklijke Bibliotheek van België droeg in grote mate bij tot het succes van dit project door haar unieke collecties met betrekking tot deze periode te digitaliseren en te bestuderen.

Lees verder - 05/05/2014 16:44

Carrières van doctoraathouders in België

Sinds 1990 is het aantal doctoraten toegekend aan Belgische universiteiten meer dan verdubbeld. Voor een land dat veel belang hecht aan innovatie en een kennisintensieve samenleving creëert het beschikbare talent met een doorgedreven wetenschappelijke opleiding een groot potentieel. De extra investeringen in doctoraatsopleidingen in België waren een bewuste poging om de economie te voorzien van meer hoogopgeleide mensen die innovatiegedreven zijn en over een ruime kennis beschikken.

Lees verder - 28/04/2014 07:39

Indienstneming van contractueel personeel in de federale wetenschappelijke instellingen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels vaststelt voor de indienstneming van personen bij arbeidsovereenkomst als wetenschappelijk personeel in de federale wetenschappelijke instellingen. 

Lees verder - 25/04/2014 16:27

Benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed met de benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.

Lees verder - 25/04/2014 16:27

Het Algemeen Rijksarchief breidt zijn archiefbestand uit over de Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog

Op dinsdag 22 april heeft het Archief van de Stad Brussel officieel zijn 35 meter goed bewaarde archieven, over de Joodse eigendommen die werden ontnomen tijdens de tweede Wereldoorlog, overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief in aanwezigheid van de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad Brussel. Het archief vormt een belangrijke aanvulling op de collecties van het Algemeen Rijksarchief over de Jodenvervolging in België tijdens de bezetting.

Lees verder - 22/04/2014 16:45

Nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - Klimaatveranderingen 2014: Terugdringen van de klimaatverandering

Werkgroep III van het IPCC heeft van 7 tot 12 april 2014 in Berlijn het derde deel van het vijfde assessmentrapport besproken. Auteurs en vertegenwoordigers van 115 overheden debatteerden gedurende zes dagen over de formulering van de Samenvatting voor Beleidsmakers (SPM) van dat rapport.

Lees verder - 14/04/2014 12:46