Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Science policy

Oceanografisch onderzoekschip Belgica

De ministerraad neemt kennis van de resultaten van de financieringsstudie voor een nieuw onderzoeksschip en de problemen die het gevolg zijn van de ouderdom van het huidige onderzoeksschip Belgica.

Lees verder - 04/04/2014 18:01

Nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - Klimaatveranderingen 2014 : Impact, adaptatie en kwetsbaarheid

Tijdens de tiende zitting van de IPCC-werkgroep II en de 38ste plenaire zitting van het IPCC (24-30maart 2014 - Yokohama - Japan), hebben de vertegenwoordigers van de 110 leden van het IPCC en de hoofdauteurs van het tweede deel van het vijfde assessmentrapport dat handelt over impact, adaptatie en kwetsbaarheid na bijna zes dagen van debat een akkoord bereikt over de formulering van de Samenvatting voor Beleidsmakers (SPM) van dat rapport.  Het onderliggende uitgebreide rapport en de technische synthese ervan werden goedgekeurd.

Lees verder - 31/03/2014 12:45

Perspectieven van de Belgische ruimtevaart

De ministerraad heeft kennis genomen van de stand van zaken en de perspectieven van de Belgische ruimtevaartactiviteiten, die staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard heeft voorgesteld.

Lees verder - 28/03/2014 16:48

Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt zes dossiers van de Regie der Gebouwen goed die de staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen heeft voorgesteld.

Lees verder - 28/02/2014 18:28

Award "Federale overheidsorganisatie van het jaar"

Op 20 februari was het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO, BELgian Science POlicy) een van de drie genomineerden voor de prijs van federale overheidsorganisatie van het jaar. De uitreiking van die prijs is een organisatie van Ernst&Young, De Tijd en BNP Paribas.

Lees verder - 21/02/2014 07:43

Suit up! for Charles’ Fashion Night

Zaterdag 22 februari (repetitie open voor de journalisten 21-02 17u-19u)

Voor haar vierde deelname aan Museum Night Fever werkt de Koninklijke Bibliotheek samen met de ULB een modehappening uit. In het weelderige decor van het Paleis van Karel van Lotharingen vinden vijf Brusselse jonge designers de 18de eeuw opnieuw uit in een boudoirsfeer. Kamermuziek, dansende hofdames en een schoonheidssalon maken van u perfect verlichte geesten!

Lees verder - 19/02/2014 10:19

Verplichting taalkaders voor bepaalde federale wetenschappelijke instellingen opgeheven

De ministerraad keurt op initiatief van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de verplichting opheffen om taalkaders voor bepaalde functies in de federale instellingen te voorzien.

Lees verder - 31/01/2014 17:43

Federale mobiliteit bij de POD Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat meer synergie moet creëren tussen de POD Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die ervan afhangen.

Lees verder - 17/01/2014 17:20

Toekenning van het statuut van kritieke infrastructuur aan de site van het European Space Agency in Redu

De ministerraad kent het statuut van kritieke infrastructuur toe aan de site van het European Space Agency in Redu. De ministerraad neemt ook maatregelen om de site te beveiligen.

Lees verder - 19/12/2013 17:58

Tentoonstelling Albert en Elisabeth

De ministerraad stemt in met het project Albert I en Elisabeth: een film over het leven van een koningspaar dat staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard voorstelde.  

Lees verder - 19/12/2013 17:58