Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Finance

Toestand van de federale staatsschuld per eind februari 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand februari 2019 is de schuld van de federale Staat met 7,101 miljard euro toegenomen, tot 401,759 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 4,828 miljard euro, en evolueerde zo tot 383,146 miljard euro per eind februari 2019.

Het netto te financieren saldo van de maand februari 2019 bedroeg 4,829 miljard euro.

Lees verder - 11/03/2019 10:28

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 05/03/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,617 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 05/03/2019 11:52

Staatsbons: eindbedrag der inschrijvingen - maart 2019

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Staatsbons: eindbedrag der inschrijvingen - maart 2019
Het totaal ingeschreven bedrag op de Staatsbon op 10 jaar - 4 maart 2019-2029 - 0,55% - bedraagt 3.979.300,00 EUR.

Lees verder - 04/03/2019 14:52

Ontwerp van amendement bij de brexitwet over de overgangsperiode

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van amendement goed bij het wetsontwerp over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

De douane bereidt zich voor en sensibiliseert de ondernemingen voor een harde brexit

29 maart nadert en de mogelijkheid op een harde brexit ook. De douane bereidt zich voor en blijft de ondernemingen actief sensibiliseren over hun toekomstige douaneformaliteiten.

Lees verder - 01/03/2019 14:58

Wijzigingen omtrent het maximumbedrag van de vrijstelling voor het passief volgens het eenheidsstatuut

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een artikel wijzigt van het koninklijk besluit dat het Wetboek van Inkomstenbelastingen uitvoert (KB/WIB 92). Dit artikel bepaalt het maximumbedrag van de vrijstelling voor het passief volgens het eenheidsstatuut.

Lees verder - 22/02/2019 14:25

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 12/02/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,988 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

 

ISIN Code : BE0312764369 - 09/05/2019
Opgenomen (EUR miljard): 0,880
Gew. gemid. rendement : -0,508 %
Bid-to-cover ratio : 2,00

 

ISIN Code : BE0312768402 - 16/01/2020
Opgenomen (EUR miljard): 1,108
Gew. gemid. rendement : -0,507 %
Bid-to-cover ratio : 2,19

Lees verder - 12/02/2019 12:39