Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Creatie van een platform Artist@work

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de creatie van een platform Artist@work.

Lees verder - 22/03/2019 15:55

PERSUITNODIGING - Uitreiking Student Award 2018 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 25/03

25 maart 2019  - 16u30-17u30

FOD Sociale Zekerheid - Zaal Juntos
Kruidtuinlaan 50 1000 Brussel

 

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context. Een breed scala aan auteurs (academici, ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van sociale partners) brengen hierin hun werk onder de aandacht.
Het BTSZ organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. De winnaar gaat aan de haal met 1000 euro en een publicatie in het BTSZ. 

 

Lees verder - 20/03/2019 14:31

Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek, voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Dekking van de kleine statuten op het vlak van arbeidsongevallen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed wat betreft de arbeidsongevallen voor personen die tewerkgesteld zijn in bijzondere arbeidsvormen (wat men "de kleine statuten" noemt), waarbij hen een wettelijke dekking bij arbeidsongevallen wordt aangeboden. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Toevoeging van nieuwe prestaties in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de regelgeving aanpassen aan de toevoeging van nieuwe prestaties in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de betrokkenheid van de federale staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden over de gezinsbijslag

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 betreffende de betrokkenheid van de federale staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden over de gezinsbijslag.

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Vaststelling van de aandoeningen die gevolgen hebben voor het kind op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Personen met een Handicap Kris Peeters een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de vaststelling van de aandoeningen die gevolgen hebben voor het kind, op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de participatie, of voor zijn familiale omgeving.  

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Uitnodiging voor de pers: ontdek de RSZ 3.0

Op maandag 25 februari opent de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) officieel zijn geheel vernieuwde gebouw aan het Hortaplein in Brussel. De plechtigheid wordt bijgewoond door vice-eerste minister Kris Peeters en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie Maggie De Block.

Lees verder - 24/02/2019 11:33

Integratie in de verzekering voor geneeskundige verzorging van begunstigden van de uitgestelde verzekering van de overzeese sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de integratie in de verzekering voor geneeskundige verzorging van begunstigden van de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerheid.

Lees verder - 22/02/2019 14:25

Benoeming van leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers benoemt.

Lees verder - 15/02/2019 15:16