Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Uitnodiging studiedag “Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging" 12/12

De FOD Sociale Zekerheid nodigt u van harte uit op de studiedag 

“Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging"

op 12 december van 9u15 tot 17u00

Zaal Pacheco (FinanceTower)

Pachecolaan 13, 1000 Brussel

 

Op 12 december 2018 organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een studiedag met als titel 'Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging'. Aanleiding voor de studiedag is de vijftigste verjaardag van het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen ('Happy Independent's Year').

Lees verder - 04/12/2018 16:02

België wordt gastland voor wereldtop sociale zekerheid

Brussel, 4 december 2018 - België wordt gastland voor een wereldtop sociale zekerheid in oktober 2019. Meer dan duizend sleutelfiguren binnen sociale zekerheid, onder wie ministers, bestuurders en CEO’s, komen samen in Brussel. Bovendien viert België ook de 75e verjaardag van zijn socialezekerheidssysteem.

Lees verder - 04/12/2018 14:24

Jobs deal: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit na de wettelijke pensioenleeftijd voortzetten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen opent voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd voortzetten.

Lees verder - 30/11/2018 15:22

Jobs deal: betaling van moederschapsuitkeringen voor de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de uitbetaling van moederschapsuitkeringen voor de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten. 

Lees verder - 30/11/2018 15:22

Verhoging van het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers verhoogt.

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Overdracht van bepaalde bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Volksgezondheid: aanpassing van de dotaties voor de geïsoleerde G-diensten en Sp-diensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de dotaties betaald aan de deelstaten voor de geïsoleerde geriatrische diensten (G-diensten) en de geïsoleerde gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (Sp-diensten) aanpast aan de realiteit.

Lees verder - 09/11/2018 17:25

Benoeming van de leden van het zesde mandaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van het zesde mandaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek benoemt.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van Famifed

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag hernieuwt.

Lees verder - 19/10/2018 15:49

Samenwerkingsakkoord over de uitwisseling of de centralisering van gegevens over gezinsbijslagen

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed met de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap over de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden over de uitwisseling of de centralisering van gegevens over gezinsbijslagen.

Lees verder - 19/10/2018 15:49