Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschuttende werkplaatsen - tweede lezing

Gezien de indexaanpassing van het gewaarborgd minimuminkomen van september 2011, wordt de berekening van de lagelooncomponent die recht geeft op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor werknemers in een beschuttende werkplaats aangepast. De loongrens voor de berekening van de vermindering wordt verhoogd tot 6.968,37 euro per kwartaal voor 2012 en tot 6.878,46 euro per kwartaal vanaf 2013.

Lees verder - 20/04/2012 17:52

260 euro extra tijdens zwangerschapsverlof voor elke vrouwelijke zelfstandige

Op voorstel van federaal minister van o.a. Zelfstandigen, Sabine Laruelle, ziet elke vrouwelijke zelfstandige die na 1 juli 2012 op zwangerschapsverlof gaat haar vergoeding voor 8 weken stijgen met ongeveer 250 euro. Ook zelfstandigen die voor hun geadopteerd kind adoptieverlof nemen, zullen hetzelfde wekelijkse bedrag ontvangen. Dat heeft de ministerraad vandaag, vrijdag 20 april, goedgekeurd.

Lees verder - 20/04/2012 14:07

Persuitnodiging 'Officiële overhandiging Jaarverslag 2011 Ombudsdienst Pensioenen'

Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne en Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstan­digen en Landbouw Sabine Laruelle nemen nu woensdag 18 april 2012 om 10.30 uur het Jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst Pensioenen in ontvangst.

Lees verder - 16/04/2012 19:28

PERSUITNODIGING - De omvang van sociale en fiscale fraude: Een debat over de cijfers, uitdagingen en toekomst

De omvang van sociale en fiscale fraude meten lijkt een onmogelijke opdracht. Fraude is per definitie moeilijk zichtbaar te maken. Verschillende pogingen om een realistisch beeld van de situatie in ons land te schetsen, bleken dan ook ontoereikend.

Lees verder - 12/04/2012 15:24

Regering voert de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers op

De ministerraad keurt een plan goed dat de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers opvoert.

Lees verder - 29/03/2012 17:43

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica de Coninck verschillende ontwerpen van koninklijk besluit goed over de alternatieve financiering van de Sociale Zekerheid.

Lees verder - 29/03/2012 17:42

Asbestfonds - 5-jarig bestaan (2007-2012)

Het Asbestfonds (AFA) werd op 1 april 2007 opgericht binnen het Fonds voor de beroepsziekten na jaren van lange en moeilijke besprekingen over zijn vorm, zijn werkterrein, zijn financiering, ... Naar aanleiding van zijn 5-jarige bestaan werd de balans opgemaakt in de vorm van een verslag dat op een toegankelijke, menselijke en didactische manier werd opgesteld.

Lees verder - 28/03/2012 15:41

Actief ouder worden en de solidariteit versterken? 7 maart is het moment om zich te engageren

Actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties zijn de thema’s van dit Europees Jaar 2012.

Lees verder - 05/03/2012 11:33