Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hernieuwt.

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

De ministerraad stemt op voorstel van minister belast met bestrijding van de fiscale fraude Johan Van Overtveldt en minister van Economie Kris Peeters in met een ontwerp van koninklijk besluit dat de eerste beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij goedkeurt.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Overdracht van personeelsleden van het RIZIV naar naar de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die zorgen voor de overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) naar de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Vrijstelling van sociale bijdragen voor bepaalde vergoedingen in de luchtvaartsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde vergoedingen in de luchtvaartsector vrijstelt van sociale bijdragen.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Dien je pilootproject in het kader van het geïntegreerd preventiebeleid burn-out in t.e.m. 21 september 2018

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block werkt met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out.


Minister Maggie De Block:
‘De strijd tegen burn-out is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. En daarom is het belangrijk dat we inzetten op preventie, want voorkomen is altijd beter dan genezen. We moeten daarom zo snel mogelijk handelen om te voorkomen dat nog meer mensen opbranden, wat ook de oorzaak mag zijn.’


Voor een geïntegreerd beleid zijn op elk preventie- en interventieniveau acties en projecten nodig samen met transversale initiatieven. In samenspraak met stakeholders kwam reeds een actieplan tot stand met de verschillende (sub)doelstellingen op elk interventieniveau.


Minister Maggie De Block lanceert een oproep naar pilootprojecten die gebaseerd zijn op de doelstellingen uit dit actieplan. Zij komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning.
Vandaag werden de selectiecriteria voorgesteld op een kick-offmeeting. In augustus en september volgen nog infosessies.

Lees verder - 25/06/2018 15:44

Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering hernieuwt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Oprichting van het Informatieveiligheidscomité - Tweede lezing

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet over de oprichting van het Informatieveiligheidscomité goed in tweede lezing en stemt in met een ontwerp van amendement in het kader van de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Lees verder - 01/06/2018 16:54

Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Lees verder - 25/05/2018 15:44

Organisatie van een bemiddelingsprocedure voor slachtoffers van terreurdaden

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een bemiddelingsprocedure voor slachtoffers van terreurdaden organiseert.

Lees verder - 25/05/2018 15:43

Gezamenlijke inspectieactie in risicosectoren: economische uitbuiting in 1 op 10 werkplaatsen

Bij een gezamenlijke actie troffen de RSZ-inspectie en de politie indicaties van economische uitbuiting aan in 19 van de 149 gecontroleerde werkplaatsen. Van de 311 gecontroleerde werknemers bleken er 91 in het zwart aan het werk. Er werden ook 9 potentiële slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd.

Lees verder - 23/05/2018 13:11