Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Niet-indexering van de remgeldplafonds in 2018 van bepaalde vergoedbare middelen in het kader van de ziekteverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de niet-indexering van de remgeldplafonds in 2018 van bepaalde vergoedbare middelen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor het jaar 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een koninklijk besluit goed dat het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 vaststelt.

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed over de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog.

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Audits van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad gelast minister van Landbouw Denis Ducarme de Federale Interne Auditdienst de opdracht te geven om twee externe audits van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) uit te voeren.

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verdeling regelt voor 2018 van het bedrag voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, overeenkomstig de programmawet van 27 december 2006.

Lees verder - 09/03/2018 14:07

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) hernieuwt.

Lees verder - 22/02/2018 14:09

Goedkeuring van overeenkomsten tussen zorgverstrekkers en verzekeringsorganismen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een akkoord en drie overeenkomsten tussen zorgverstrekkers en verzekeringsorganismen goed.  

Lees verder - 02/02/2018 14:42

Uitreiking Student Award 2017 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. De winnaar ontvangt 1000 euro en een publicatie in het BTSZ.

Lees verder - 30/01/2018 10:47

PERSUITNODIGING - Uitreiking Student Award 2017 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

29 januari 2018  - 16u30-17u30
FOD Sociale Zekerheid - Zaal Juntos
Kruidtuinlaan 50 1000 Brussel

 

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context. Een breed scala aan auteurs (academici, ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van sociale partners) brengen hierin hun werk onder de aandacht.


Het BTSZ organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. Ze maken kans op een geldprijs van 1000 euro en een publicatie in het BTSZ.

 

Lees verder - 24/01/2018 07:19

Sociale zekerheid: wijziging van de indexering van de forfaitaire bedragen van toepassing op bepaalde werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de indexering van de forfaitaire bedragen die van toepassing zijn op bepaalde werknemers op vlak van sociale zekerheid wijzigt.

Lees verder - 19/01/2018 14:47