Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget

Beslissingen in het kader van het toekomstplan van het von Karman Instituut voor stromingsdynamica

De ministerraad heeft op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès beslissingen genomen in het kader van het toekomstplan van het von Karman Instituut voor stromingsdynamica.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Begroting en Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akte van de nota 'Naar een soepelere en meer geresponsabiliseerde personeelsplanning bij de federale overheidsdiensten' en keurt de omzendbrieven nrs. 669 en 670 goed, in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

14.11.2018 - Inhuldiging uitbreiding Koninklijk theater Toone

De nieuwe uitbreiding van het Koninklijk theater Toone is geopend. Kom morgen om 11u30 het als eerste ontdekken. Op het programma: poppen, Brusselse humor, pintjes en wat breugheliaanse zoetigheden, in aanwezigheid van Didier Reynders, Vicepremier belast met Beliris, en Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zal tof zijn! Adres: Grasmarkt 66, 1000 Brussel. 

Lees verder - 13/11/2018 11:40

19.09.2018 - Persconferentie - Een nieuw programma voor Beliris!

Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris, Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Cédric Bossut, Directeur van Beliris nodigen u met plezier uit voor de persconferentie over het nieuwe initiatievenprogramma van Beliris op 19 september om 10u30 (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel)

Lees verder - 17/09/2018 16:18

Vaste vergoeding aan personeelsleden van de FOD Bosa gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van ministrieel besluit goed dat een vaste vergoeding toekent aan personeelsleden van de FOD Beleid en Ondersteuning gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Ministerraad 4/5 CORRIGENDUM: Omzendbrief rond de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021

Op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès keurt de ministerraad een ontwerpomzendbrief goed die de gebruikte hypotheses, de timing en de voorziene nadere regels verduidelijkt voor de voorbereiding van de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021.

Lees verder - 04/05/2018 16:45

Omzendbrief rond de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021

Op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès keurt de ministerraad een ontwerpomzendbrief goed die de gebruikte hypotheses, de timing en de voorziene nadere regels verduidelijkt voor de voorbereiding van de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021.

Lees verder - 04/05/2018 15:24

Omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed over de begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2018.

Lees verder - 09/02/2018 14:29

Kalender voor de begrotingscontrole 2018 en voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma 2018-2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès de kalender voor de begrotingscontrole voor het jaar 2018 en voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma 2018-2021 goed.

Lees verder - 19/01/2018 14:46

Deelname van het fregat Louise-Marie aan operatie EUNAVFOR MED – Sophia

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de operationele inzet van het fregat Louise-Marie in de Middellandse Zee, in het kader van operatie EUNAVFOR MED – Sophia.

Lees verder - 09/06/2017 13:54