Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget

Vaststelling van het globaal budget voor de ziekenhuizen voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het boekjaar 2017 het globaal budget wijzigt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.  

Lees verder - 02/06/2017 16:24

Steunbeleid van België aan SHAPE

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Charles Michel akte genomen van het Belgische steunbeleid aan de SHAPE of 'Host Nation Support Policy' (HNS).

Lees verder - 28/04/2017 15:59

Omzendbrief: voorafbeelding van de begroting 2018, 2019 en 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed dat de gerbuikte hypotheses de timing en de voorziene nadere regels voor de voorbereiding van de voorafbeelding van de begroting 2018, 2019 en 2020 verduidelijkt.

Lees verder - 28/04/2017 15:59

Verdeling kredieten voor het dekken van uitgaven van maatregelen en nieuwe initiatieven in de strijd tegen terrorisme en radicalisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over een tweede verdeling van de provisie die dient om de uitgaven te dekken voor de versterking van de genomen maatregelen en de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme.

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Verdeling kredieten voor het dekken van uitgaven van maatregelen en nieuwe initiatieven in de strijd tegen terrorisme en radicalisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over een eerste verdeling van de provisie die dient om de uitgaven te dekken voor de versterking van de genomen maatregelen en de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme.

Lees verder - 31/03/2017 16:03

Kalender voor de begrotingscontrole 2017 en voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès de kalender voor de begrotingscontrole voor het jaar 2017 en voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma goed.

Lees verder - 10/02/2017 12:50

Cijfers van de economische begroting 2017

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters akte van de cijfers van de economische begroting 2017, meegedeeld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), overeenkomstig de wet van 21 december 1994.

Lees verder - 10/02/2017 12:50

Inwerkingtreding van de verlenging van de wachttijd voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed om de datum van de inwerkingtreding van de verlenging van de wachttijd voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te bepalen.

Lees verder - 20/01/2017 14:37

Begrotingsbehoedzaamheid en blokkering van kredieten voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerpomzendbrief goed betreffende het mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid en de blokkeringen van kredieten voor het begrotingsjaar 2017.

Lees verder - 20/01/2017 14:37

Bepaling dotaties van de Nationale Loterij aan de Koning Boudewijnstichting en het BOIC

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd om de jaarlijkse dotatie te bepalen die de Koning Boudewijnstichting en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) ontvangen van de subsidies van de Nationale Loterij.

Lees verder - 09/12/2016 13:49