Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public procurement

Wijziging van de samenstelling van de Commissie voor de overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling wijzigt van de Commissie voor de overheidsopdrachten, opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Lees verder - 25/05/2018 15:43

Overheidsopdracht voor nieuwe werkpakketten in het kader van het eGovernment Identity Access Management

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo akkoord met de gunning van de overheidsopdracht 'eGovernment Identity Access Management' voor nieuwe werkpakketten, die nodig zijn om de strategie en componenten van het IAA-domein (identificatie, authenticatie en autorisatie) te ontwikkelen.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten en tot oprichting van een Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten goedgekeurd.

Lees verder - 02/02/2018 14:42

Charter betreffende de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Kmo's Denis Ducarme het ontwerp van het charter betreffende de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten goed.

Lees verder - 19/01/2018 14:47

Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel de gids, charters en omzendbrief goed over de strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren. 

Lees verder - 19/01/2018 14:47

Overheidsopdrachten: afstemmen van drempelbedragen op defensie- en veiligheidsgebied

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de drempelbedragen die van toepassing zijn in de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

Lees verder - 27/10/2017 15:53

Concretisering van de engagementen in de strijd tegen de sociale dumping

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de omzendbrief, de Gids en het Charter in het kader van de strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. 

Lees verder - 30/06/2017 14:25

Gunning van een overheidsopdracht voor de DG Personen met een handicap

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de aankoop van een nieuwe Dorado mainframe voor de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Lees verder - 22/06/2017 14:18

FOD Buitenlandse Zaken: overheidsopdracht voor een globale "Wide Area Networking"-dienst

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de eenzijdige wijziging van de overheidsopdracht voor een globale "Wide Area Networking"-dienst (WAN) en de bijhorende diensten voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

Lees verder - 05/05/2017 15:37

Plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren.

Lees verder - 28/04/2017 15:59