Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public procurement

Overheidsopdracht voor FOD Financiën: vernieuwing en uitbreiding van het netwerk Megaports

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor het vernieuwen en uitbreiden van het netwerk Megaports. 

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Regie der gebouwen: overheidsopdracht voor bijstand en advies voor de nieuwe gevangenis in Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de gunning van een overheidsopdracht betreffende juridische, financiële en eventuele technische bijstand en adviesverlening voor de bouw van de nieuwe gevangenis in Antwerpen.

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Overheidsopdracht voor de uitgifte van rijbewijzen in bankkaartmodel

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de productie, distributie en levering van rijbewijzen in bankkaartmodel in alle Belgische gemeenten en hun uitreikingspunten.

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Overheidsopdracht ter vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir akkoord met de lancering van een overheidsopdracht ter vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica.

Lees verder - 31/03/2017 16:03

Procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 31/03/2017 16:03

Optimalisatie van de federale overheid: gunning van de overheidsopdracht voor het inventariseren van federale studieactiviteiten

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters in met de gunning van een overheidsopdracht voor diensten aangaande het inventariseren van federale studieactiviteiten en het formuleren van optimalisatiemogelijkheden.

Lees verder - 17/03/2017 14:49

Overheidsopdracht voor de FOD Financiën: Bewakingsopdracht voor het gebouw "North Galaxy"

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met het opstarten van een procedure voor een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten van de FOD Financiën in "North Galaxy" in Brussel.

Lees verder - 10/03/2017 16:48

Overheidsopdracht voor de uitbesteding van de wacht voor een Kwartier van Defensie

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput toestemming om een overheidsopdracht betreffende een meerjarige raamovereenkomst op te starten voor de uitbesteding van de wacht voor het Kwartier "Cdt De Hemptinne" in Heverlee.

Lees verder - 10/02/2017 12:50

Beliris: overheidsopdracht betreffende de restauratie van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel

De ministerraad verleent op voorstel van minister belast met Beliris Didier Reynders toestemming om een overheidsopdracht voor de restauratie van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel te lanceren.

Lees verder - 10/02/2017 12:50

Procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Lees verder - 20/01/2017 14:37