Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public procurement

Algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo en in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken regelt. 

Lees verder - 21/12/2012 16:43

Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De FOD Buitenlandese Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking lanceert een overheidsopdracht om software en diensten aan te kopen voor zijn document en records management.

Lees verder - 29/03/2012 17:43

Overheidsopdracht voor de geïntegreerde politie

De ministerraad gaat ermee akkoord een overheidsopdracht uit te schrijven voor vijf jaar voor het onderhoud, de upgrades, de aankoop en de levering van informaticalicenties DBMS van het type InterSystems caché voor de geïntegreeerde politie.

Lees verder - 29/03/2012 17:43

Elektronische verblijfskaart voor onderdanen van derde landen

De ministerraad gaat ermee akkoord een overheidsopdracht uit te schrijven via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met certificatiedienstverlener Certipost om een Public Key Infrastructrure (PKI)  te ontwikkelen voor de verblijfskaarten van onderdanen van derde landen. 

Lees verder - 29/03/2012 17:43

Overheidsopdrachten voor Landsverdediging

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een aantal overheidsopdrachten uit te schrijven en te gunnen:

Lees verder - 29/03/2012 17:43

Rijbewijzen

Intrekking van de toewijzing van overheidsopdracht.

Lees verder - 27/01/2012 17:15

Openbaar ambt

Overheidsopdracht voor de openbare diensten
Lees verder - 19/09/2011 13:02

Overheidsopdracht

Overheidsopdracht voor Landsverdediging
Lees verder - 19/09/2011 11:57