Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Verkoop van een terreinstrook op de site van het Engelandplateau - Ukkel

Op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon stemt de ministerraad in met de verkoop van een terreinstrook op de site van het Engelandplateau te Ukkel.

Lees verder - 27/03/2015 16:12

Huren van een gebouw voor het werkloosheidsbureau van Verviers

Op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon geeft de ministerraad toelating aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om een huurovereenkomst af te sluiten voor een gebouw dat in opbouw is in de rue Béribou in Verviers, dit voor de huisvesting van het werkloosheidsbureau. 

Lees verder - 13/03/2015 12:19

Statistische behandeling van de DBFM-contracten voor de nieuwe gevangenissen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon om de contractclausules van de DBFM-contracten (Design, Build, Finance, Maintain) voor de herfinanciering van de nieuwe gevangenissen van Marche, Leuze-en-Hainaut, Beveren, Dendermonde en Haren aan te passen.

Lees verder - 06/03/2015 14:08

Regie der Gebouwen: Douane en Accijnzen en FAVV

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen. 

Lees verder - 13/02/2015 13:28

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen. 

Lees verder - 30/01/2015 11:36

Aankoop van een gebouw in Vilvoorde voor de herhuisvesting van het centraal laboratorium van Douane en Accijnzen

Op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon geeft de ministerraad toelating aan de Regie der Gebouwen om het Akzo Nobelgebouw te kopen, gelegen Gustaaf Levisstraat 2 te Vilvoorde, voor de herhuisvesting van het centraal laboratorium van Douane en Accijzen van de FOD Financiën. 

Lees verder - 18/12/2014 16:11

Regie der Gebouwen: huur van een loods in Oostende

De ministerraad geeft toelating aan de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon om een huurovereenkomst af te sluiten voor een loods aan de John Cordierlaan 12 in Oostende, voor de behoeften van de FOD Volksgezondheid en van de Civiele Bescherming.

Lees verder - 11/12/2014 15:20

Informaticabeheer van de boekhouding van de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon om een overeenkomst af te sluiten, volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, tussen de firma EASI en de Regie der Gebouwen voor het informaticabeheer van de boekhouding. 

Lees verder - 11/12/2014 15:20

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad ging op voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten akkoord met de volgende dossiers:

Lees verder - 25/04/2014 16:27

Renovatie van het Koninklijk Conservatorium in Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de renovatie van het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. 

Lees verder - 25/04/2014 16:27