Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Dossiers van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten een aantal dossiers van de Regie der Gebouwen goed.

Lees verder - 04/04/2014 18:01

Regie der Gebouwen: Koninklijke Muntschouwburg en FOD Financiën in Bergen

De ministerraad gaat akkoord met twee dossiers van de Regie der Gebouwen die staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten heeft voorgesteld:

Lees verder - 20/03/2014 16:57

Dossiers betreffende de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen  Servais Verherstraeten de volgende dossiers goed: 

Lees verder - 14/03/2014 16:51

Regie der Gebouwen: huur van een loods in Oostende voor de FOD Volksgezondheid

De ministerraad geeft op voorstel van staatssecretaris Servais Verherstraeten de Regie der Gebouwen toestemming om een huurovereenkomst te sluiten voor de huur van een loods, John Cordierlaan 12 te Oostende, voor de FOD Volksgezondheid.

Lees verder - 14/02/2014 17:25

Aanstelling van de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de aanstelling hernieuwt van de heer Laurent Vrijdaghs in de managementfunctie van administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen, voor een periode van zes jaar vanaf 1 februari 2014.

Lees verder - 31/01/2014 17:43

Overdracht van gebouwen naar aanleiding van de vijfde en zesde staatshervorming

De ministerraad keurt acht ontwerpen van koninklijk besluit goed die de overdracht van gebouwen van de federale overheid naar de gewesten en de gemeenschappen regelen. De overdracht kadert in de uitvoering van zesde staatshervorming en de vorige akkooorden.

Lees verder - 17/01/2014 17:20

Regie der gebouwen

De ministerraad gaat akkoord met de dossiers van de Regie der Gebouwen die Servais Verherstraeten voorstelde.

Lees verder - 19/12/2013 17:58

Regie der gebouwen

De ministerraad keurt op initiatief van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen een aantal dossiers goed:

Lees verder - 09/12/2013 14:21

Regie der gebouwen: rechtsgrond voor strategisch comité en meerjarenplannen

De ministerraad keurt op initiatief van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten een voorontwerp van wet goed dat een rechtsgrond creëert voor de koninklijke besluiten die het Strategisch Comité en de meerjarenplannen voor vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen regelen.

Lees verder - 06/12/2013 18:03

Regie der Gebouwen: huisvesting van het justitiehuis in Doornik

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten om een overeenkomst te sluiten voor de huur van een gebouw om er het justitiehuis van Doornik in onder te brengen.

Lees verder - 06/12/2013 18:03