Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat akkoord met de huur van hangar 2A in de nieuwe Nestzone in Evergem om er de inbeslaggenomen voertuigen en omvangrijke bewijsstukken van de rechtbank van eerste aanleg in Gent op te slaan.

Lees verder - 15/03/2012 21:04

Regie der Gebouwen

De ministerraad stemt in met een aantal dossiers van de Regie der Gebouwen:

Lees verder - 01/03/2012 17:52

Regie der gebouwen

Centralisatie van sommige diensten van de FOD Financiën in Waver
Lees verder - 19/09/2011 12:33