Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Vernieuwde en uitgebreide Afrikamuseum in Tervuren opent zijn deuren op 9 december 2018

De totaalrenovatie van het Afrikamuseum (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) is een feit. De Regie der Gebouwen trad op als bouwheer van dit uniek renovatie- en uitbreidingsproject. Na 5 jaren van hard labeur kan het publiek op zondag 9 december 2018 het Afrikamuseum in Tervuren (her)ontdekken.

Lees verder - 05/12/2018 14:06

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

1,3 miljard euro aan overheidsuitgaven voor drugs-, alcohol-, tabaks- en psychoactieve medicatiebeleid

BRUSSEL, 2 OKTOBER 2018 – De Algemene Cel Drugsbeleid publiceert de "Monitoring van publieke uitgaven voor illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie voor de periode 2014-2015".

Lees verder - 02/10/2018 15:02

04.10.2018 - Persconferentie Renovatie van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis, Legermuseum en Autoworld

Deze donderdag 4/10 om 11u30 stelt Jan Jambon, Vice-Premier en minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen samen met Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris en Zuhal Demir, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid het project voor van de renovatie van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis, het Legermuseum en Autoworld voor.
Ontdek de planning, de financiering en de omvang van de renovatiewerken die binnenkort starten. De persconferentie vindt plaats in het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel en wordt gevolgd met een bezoek van het terras van de Triomfboog in het Jubelpark. Hier heeft u een spectaculair zicht op de daken die gerenoveerd zullen worden.

Lees verder - 02/10/2018 13:27

02.10.2018 - Persconferentie Koninklijk Conservatorium van Brussel

Deze dindsdag 2/10 om 10u, stelt Beliris samen met het gekozen studiebureau het restauratieproject voor van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waarvan de studies van start gaan.

Ontdek welke acties gepland staan voor de redding van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, in aanwezigheid van Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris.

Lees verder - 26/09/2018 14:06

Regie der Gebouwen: verkoop van een deel van Residence Palace in Brussel aan de Europese Gemeenschappen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de verkoop van blok A van Residence Palace in Brussel aan de Europese Gemeenschappen in het kader van het project voor heropbouw, uitbreiding, renovatie en restauratie ervan.

Lees verder - 19/09/2018 15:38

Regie der gebouwen - Herziening van de bezettingsnorm

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de herziening van de bezettingsnorm.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Herhuisvesting van Belspo/Belnet naar WTC III

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de herhuisvesting van Belspo/Belnet naar WTC III in het kader van het meerjarig bezettingsplan voor het Brussels Gewest.

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Tijdelijke huisvesting van de eerste inschrijving van de Dienst Vreemdelingenzaken en Dispatching Fedasil in het 'Klein Kasteeltje'

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de tijdelijke huisvesting van de eerste inschrijving van de Dienst Vreemdelingenzaken en Dispatching Fedasil in het 'Klein Kasteeltje' in Brussel.

Lees verder - 08/06/2018 15:51

Dossiers met betrekking tot Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 01/06/2018 16:54