Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Overheidsopdracht voor levering van gas, elektriciteit en aanverwante diensten aan federale overheidsgebouwen

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akte van de reporting van de lopende contracten voor levering van gas, elektriciteit en aanverwante diensten aan de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen over de periode van januari 2017 tot februari 2018 en het voorstel voor het jaar 2019.

Lees verder - 18/05/2018 14:38

Regie der Gebouwen: herhuisvesting van de douane van FOD Financiën in Gent

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de herhuisvesting van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van FOD Financiën in Gent naar de nieuw op te richten grensinspectiepost in de haven.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Regie der gebouwen: verhuur van de Ambiorixkazerne in Tongeren aan de lokale politiezone

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der gebouwen Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de verhuur van de Ambiorixkazerne in Tongeren aan de lokale politiezone.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Regie der gebouwen: verlenging van het huurcontract voor het vredegerecht van Waver II

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon om het huurcontract voor het vredegerecht van Waver II te verlengen. 

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Wijziging van de lijst met terreinen, gebouwen en aanhorigheden die beheerd worden door de Regie der gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst met terreinen, gebouwen en aanhorigheden wijzigt die beheerd worden door de Regie der gebouwen.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Regie der Gebouwen: onderhuur van een gebouwdeel voor FOD Volksgezondheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon en minister van Volksgezondheid Maggie De Block akkoord met de onderhuur van een deel van een gebouw in Sint-Joost-ten-Node om er de administratie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid gedeeltelijk onder te brengen.

Lees verder - 09/02/2018 14:29

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 09/02/2018 14:29

Regie der gebouwen: herhuisvesting vredegerecht Menen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met het afsluiten van een huurovereenkomst voor een deel van een gebouw in Menen voor de herhuisvesting van het vredegerecht.

Lees verder - 02/02/2018 14:42

Brussel - Correctionele griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel gehuisvest in functionele kantoren in het Justitiepaleis

Op 1 december 2017 werden de nieuwe kantoren van de correctionele griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg officieel geopend in aanwezigheid van Koen Geens, minister van Justitie. Na de zesde staatshervorming werd de rechtbank van eerste aanleg Brussel gesplitst in een Nederlandstalige en Franstalige afdeling.

 

Jan Jambon, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en de Regie der Gebouwen: “Voortaan beschikt de Nederlandstalige correctionele griffie over functionele en aangename kantoren in het Justitiepaleis. Maar daar blijft het niet bij. Momenteel wordt de offerte van zes studiebureaus voor de studie van de renovatie van de gevels van het Justitiepaleis onderzocht. De beveiligingswerken aan de hoofdingang aan het Poelaertplein zullen begin 2018 klaar zijn en volgend jaar willen wij ook starten met de inrichtingswerken van 4 hoog beveiligde zittingszalen.”

 

Koen Geens, minister van Justitie: “Met deze nieuwe kantoren zorgen we voor een werkomgeving die aangepast is aan de noden van het gerechtspersoneel en kunnen bijvoorbeeld de advocaten opnieuw in correcte omstandigheden de dossierstukken inkijken. We optimaliseren bovendien de veiligheid in de gerechtsgebouwen met de definitieve plaatsing van een scanstraat.”

Lees verder - 01/12/2017 17:13

Gerenoveerde tentoonstellingszaal voor de tentoonstelling Horta-Wolfers in Jubelparkmuseum in Brussel

BRUSSEL – Op 29 november 2017 opent de uitzonderlijke Horta-Wolfers tentoonstelling in het Jubelparkmuseum in Brussel. Het Jubelparkmuseum stond in voor de restauratie van de winkel (vitrines en toonbanken in mahoniehout en gepatineerd messing) terwijl de Regie der Gebouwen instond voor de renovatie van de zaal die een vergelijkbare vorm en omvang heeft als de ruimte die indertijd ingericht werd door Victor Horta voor de juwelierszaak Wolfers Frères. Het oorspronkelijke interieur met de tentoongestelde stukken zijn uniek en zeker een bezoek waard.

Lees verder - 28/11/2017 16:16