Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Regie der gebouwen

De ministerraad geeft groen licht voor twee dossiers van de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 10/11/2017 17:30

Regie der Gebouwen: herhuisvesting van het vredegerecht van Sint-Joost-Ten-Node

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon om een bureeloppervlakte te huren voor de herhuisvesting van het vredegerecht van Sint-Joost-Ten-Node.

Lees verder - 27/10/2017 15:54

Regie der Gebouwen stelt activiteitenverslag 2016 voor

Grote projecten, initiatieven voor efficiënter vastgoedbeheer en interne veranderingsprocessen

BRUSSEL - In haar activiteitenverslag 2016 geeft de Regie der Gebouwen een overzicht van een aantal grote realisaties van haar werkingsjaar 2016, zoals het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, het complex van de federale politie in Hasselt en het nieuwe financiecentrum in Nijvel. Het activiteitenverslag besteedt daarnaast aandacht aan de initiatieven die de Regie der Gebouwen nam voor een efficiënter vastgoedbeheer en aan interne veranderingsprocessen.

Ontdek het volledige activiteitenverslag 2016 op de nieuwe website van de Regie der Gebouwen.
 

Lees verder - 19/10/2017 16:01

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Verhuis van het arrondissementscommissariaat in Voeren

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de huur van het appartement op het gelijkvloers van een nieuw gebouw in Voeren, Konijnsberg 9, voor de verhuis van het arrondissementscommissariaat van de FOD Binnenlandse Zaken.

Lees verder - 15/09/2017 14:57

Regie der gebouwen: keuze van een procedure in het kader van de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met het gebruik van een mededingingsprocedure met onderhandelingen als gunningsprocedure voor de realisatie van een nieuwe gevangenis in Antwerpen, die kadert in het Masterplan 2008-2012-2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden.

Lees verder - 01/09/2017 14:59

Dossiers met betrekking tot de Regie der gebouwen

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akte van twee dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 20/07/2017 17:15

Regie der gebouwen: uitbesteding van de studie voor de gevelrestauratie van het Justitiepaleis in Brussel

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de uitbesteding van de studie voor de gevelrestauratie van het "Groot Gerechtshof" in Brussel op het Poelaertplein 1 aan een studiebureau, via een openbare procedure. 

Lees verder - 07/07/2017 12:29

Herstructurering van de naamloze vennootschap Sopima

De ministerraad heeft op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon en van minister van Financiën Johan Van Overtveldt enkele beslissingen genomen in het kader van de herstructurering van de nv Sopima.

Lees verder - 30/06/2017 14:25

Overheidsopdracht voor beveiligingsinstallaties voor de diensten van de federale politie en diverse federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor werken, leveringen, transport en plaatsingen van beveiligingsinstallaties voor de diensten van de federale politie en van diverse overheidsdiensten.

Lees verder - 30/06/2017 14:25