Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Overheidsopdracht voor beveiligingsinstallaties voor de diensten van de federale politie en diverse federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor werken, leveringen, transport en plaatsingen van beveiligingsinstallaties voor de diensten van de federale politie en van diverse overheidsdiensten.

Lees verder - 30/06/2017 14:25

Ministers openen officieel het Forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen

Op 29 juni 2017 werd het FPC Antwerpen officieel geopend door Jan Jambon, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en de Regie der Gebouwen, Koen Geens, minister van Justitie en Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Na de opening van het FPC in Gent in 2014 is dit het tweede centrum voor geïnterneerden dat de federale overheid realiseert in uitvoering van het Masterplan Justitie 2008-2012-2016 voor een humaan detentiebeleid.

De oprichting van deze centra biedt een antwoord op het gebrek aan een aangepaste opvang van geïnterneerden die niet thuishoren in een gevangenis. Vanaf augustus 2017 zullen de eerste geïnterneerden binnenstromen. In totaal zal dit centrum aan 182 geïnterneerden, waarvan 18 vrouwen, de menswaardige zorg en begeleiding bieden waar zij recht op hebben.

Lees verder - 28/06/2017 16:41

Overheidsopdrachten in het kader van het Masterplan gevangenissen III

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor juridische en financiële bijstand en adviesverlening voor de bouw van nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg, Lantin, Vresse-sur-Semois en Verviers.

Lees verder - 22/06/2017 14:18

Dossiers met betrekking tot de Regie der gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de volgende dossiers:

Lees verder - 16/06/2017 15:30

Opening van een Fin Shop in Gembloux

De nieuwe Fin Shop in Gembloux (chaussée de Wavre 46) werd officieel geopend op donderdag 15 juni 2017 door Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen.

 

« Na het succes van de Fin Shop van Haren in Brussel, was de logische volgende stap ook een Fin Shop te openen in Wallonië. De site van de voormalige militaire kazerne in Gembloux voldeed aan de behoeften van de FOD Financiën. Een verkoopzaal, een magazijn en talrijke opslagplaatsen werden ingericht. De buitenomgeving moet nog aangelegd worden en zal volledig passen in het federaal biodiversiteitsbeleid.» verklaart Jan Jambon.

Lees verder - 15/06/2017 15:08

De eerste steen wordt gelegd van een nieuw gerechtsgebouwcomplex in Eupen

 Op maandag 12 juni 2017 werd de symbolische eerste steen gelegd voor het nieuwe gerechtsgebouwcomplex van Eupen.

De ceremonie vond plaats in het bijzijn van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken belast met de Regie der Gebouwen, en van Koen Geens, minister van Justitie. Samen hebben ze de krant van die dag ondertekend en ze vervolgens in de fundering van de werf ingemetseld.

“Het gerechtsgebouw krijgt een plek in het centrum van Eupen, op de Rathausplatz, juist naast het stadhuis. Het project strekt zich uit over een heel bouwblok waarbij enerzijds een nieuwbouw wordt opgetrokken en anderzijds de daaraan grenzende gerechtsgebouwen gerenoveerd zullen worden.” aldus Jan Jambon.

Lees verder - 13/06/2017 10:21

Fin Shop opent zijn deuren in Bornem

Op donderdag 8 juni 2017 werd de nieuwe Fin Shop in Bornem officieel geopend. “Na het succes van de Fin Shop in Haren bij Brussel, is het logisch dat er ook een Fin Shop wordt geopend in Vlaanderen en Wallonië. De Regie der Gebouwen huurt in Bornem een gebouw dat beantwoordt aan de behoeften van de FOD Financiën. De inrichting van een winkel en een verkoopzaal werd gefinancierd door de Regie der Gebouwen”, aldus Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 08/06/2017 13:49

De Regie der Gebouwen stelt haar geactualiseerd typebestek 105 voor, de referentie op het vlak van centrale verwarming, ventilatie en airconditioning

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, heeft op 31 mei 2017 haar geactualiseerd typebestek ‘105’ voorgesteld in de Residence palace te Brussel.

In het bestek worden de technische vereisten bepaald voor alle installaties inzake verwarming, ventilatie en airconditioning van de federale overheidsgebouwen, zowel op het vlak van prestaties, gereedschap en materialen als omgevingsvoorwaarden, plaatsingsvoorschriften en duurzaamheid.

Lees verder - 31/05/2017 14:23

Gerenoveerde monumentale fontein op de Kunstberg in Brussel terug in werking gesteld

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, heeft de grote fontein op de Kunstberg volledig gerenoveerd. Vandaag heeft Jan Jambon, vicepremier en minister van Binnenlandse zaken, Veiligheid en bevoegd voor de Regie der Gebouwen, de fontein opnieuw officieel in werking gesteld. De renovatie heeft zo’n 473.500 euro (incl. BTW) gekost.

Lees verder - 09/05/2017 16:27

Charleroi - Interfederale satellietkantoren voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven

Op dinsdag 2 mei 2017 opende Jan Jambon, vicepremier en minister van Binnenlandse zaken, Veiligheid en de Regie der Gebouwen het interfederaal satellietkantoor in Charleroi. In 15 steden worden er satellietkantoren geopend waarbij 98 werkplekken ter beschikking staan van de personeelsleden van de deelnemende federale overheidsdiensten.

 

Jan Jambon: “De personeelsleden van deze overheidsdiensten zullen zo dichter bij huis kunnen werken, flexibeler kunnen werken wanneer ze op locatie zijn voor hun werk of mobiliteitsproblemen kunnen vermijden. Hiermee wenst de federale overheid zich te profileren als een aantrekkelijke werkgever die oog heeft voor de verwachtingen en het welzijn van haar personeelsleden.”

Lees verder - 02/05/2017 15:05