Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Regie der gebouwen: Verlenging van het huurcontract voor een gebouw voor de federale politie in Machelen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de verlenging van het huurcontract van het gebouw dat de federale politie huisvest in Machelen.

Lees verder - 28/04/2017 15:59

Regie der Gebouwen: huren van een gebouw voor de FOD Financiën in Charleroi

De ministerraad stemt op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon in met het opstarten van een procedure van overheidsopdracht voor het huren van een gebouw voor de FOD Financiën in Charleroi.

Lees verder - 17/03/2017 14:49

Regie der Gebouwen: Aanpassing van het behoeftenprogramma voor het nieuwbouwproject voor de gerechtelijke diensten in Asse

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met het behoeftenprogramma voor het project van nieuwbouw voor de gerechtelijke diensten in Asse die de integratie van een ruimte voor archief en een fietsenstalling voorziet.

Lees verder - 10/03/2017 16:48

Regie der Gebouwen: protocolakkoord over de verkoop van blok A van "Residence Palace" aan de EU

De ministerraad geeft op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon zijn goedkeuring aan het ontwerp van protocolakkoord tussen België en de Europese Gemeenschappen dat de toepasselijke termijnen voor het vaststellen van de modaliteiten van de verkoop van blok A van het "Residence Palace"-complex in Brussel. 

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Samenwerkingsakkoord met het Havenbedrijf Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen, Jan Jambon akkoord met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Regie der Gebouwen en het Havenbedrijf Antwerpen (HA) om een project voor de Scheepvaartpolitie te realiseren. 

Lees verder - 10/02/2017 12:50

Gunning van een overheidsopdracht in het kader van de redesign van de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor het uitvoeren van een vergelijkende studie en een doorlichting van de Regie der Gebouwen om het vastgoed- en patrimoniumbeheer te optimaliseren.

Lees verder - 10/02/2017 12:50

Overheidsopdracht voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de lancering van een overheidsopdracht goed om een onderhoudscontract af te sluiten voor de meldkamerinfrastructuur en -toepassingen ten behoeve van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

Lees verder - 10/02/2017 12:50

Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor de levering van energie aan het koninklijk domein in Laken

De ministerraad verleent op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon toestemming om een overheidsopdracht uit de schrijven voor de levering van thermische energie voor de verwarming van de gebouwen van het koninklijk domein in Laken. 

Lees verder - 20/01/2017 14:37

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akte van een reeks dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen.

Het gaat om volgende dossiers:

Lees verder - 23/12/2016 15:31

Promotieopdracht voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in Namen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen  Jan Jambon akkoord met de nieuwe voorwaarden van de promotieopdracht van werken voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in Namen.

Lees verder - 23/12/2016 15:31