Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Overheidsopdracht voor de Regie der gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met het voorstel tot toewijzing van de opdracht voor het onderhoud en de waarborg van de technische installaties van het RAC-gebouw in Brussel.

Lees verder - 16/12/2016 14:49

Visienota voor een beter beveiligde huisvesting voor de gerechtelijke diensten rond de Poelaertcampus

De ministerraad verleent op voorstel van minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens zijn akkoordmet de visie over de aanpak voor restauratie van het Brusselse Justitiepaleis, onder andere het behoud van de correctionele keten in het Justitiepaleis.

Lees verder - 09/12/2016 13:49

Regie der gebouwen: vier dossiers over de huur van gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met vier dossiers over de huur van gebouwen. 

Lees verder - 10/11/2016 17:24

Contract 2017 voor levering van gas en elektriciteit aan de federale overheidsdiensten

Op voorstel van minister Jan Jambon, belast met de Regie der gebouwen, heeft de Ministerraad haar akkoord gegeven om beroep te doen op een aankoopcentrale in het kader van het contract 2017 voor de leverign van gas, elektriciteit en aanverwante diensten aan de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen.

Lees verder - 10/11/2016 17:24

De Regie der Gebouwen stelt haar activiteitenverslag 2015 voor

BRUSSEL – In haar activiteitenverslag 2015 geeft de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, een overzicht van haar belangrijkste verwezenlijkingen van afgelopen jaar. Ook in 2016 blijft haar hoofddoelstelling het optimaliseren van de huisvesting van de federale overheidsdiensten, met de federale bezettingsnorm als leidraad. Daarbij wil de Regie der Gebouwen een voortrekkersrol spelen op het vlak van energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling.

Lees verder - 25/10/2016 11:22

Regie der Gebouwen: promotieopdracht voor het ter beschikking stellen van een justitiepaleis in Eupen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon om een promotieopdracht te gunnen voor het ter beschikking stellen van een justitiepaleis in Eupen voor de FOD Justitie, met inrichting van een nieuw restaurant en keukens voor de FOD Justitie. 

Lees verder - 20/10/2016 11:37

Regie der Gebouwen creëert bijkomende cellen in de Centrale Gevangenis in Leuven

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, renoveert momenteel een volledige cellenvleugel in de centrale gevangenis in Leuven. Na renovatie kunnen zo’n 100 cellen in gebruik worden genomen. De renovatie gaat gepaard met een investering van ca. 5,5 miljoen euro. Daarnaast wordt een magazijn omgevormd tot een veiligheidscentrum.

 

Lees verder - 04/10/2016 15:27

Regie der Gebouwen: verlenging huurovereenkomst van een gebouw in Oudenaarde voor de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon de verlenging van een huurovereenkomst met drie jaar goed van een gebouw in Oudenaarde voor de FOD Financiën.

Lees verder - 30/09/2016 15:42

Contract betreffende energieprestaties, onderhoud en comfort voor de Fedimmo-gebouwen in Wallonië en Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon de voorgestelde gunningsprocedure goed van de overheidsopdracht met een contract voor de energieprestaties, het onderhoud en het comfort van elf Fedimmo-gebouwen in Wallonië en twee in Brussel.

Lees verder - 08/09/2016 11:39

Benoeming voorzitter en externe experten voor het Strategisch Comité van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon de benoeming goed van de voorzitter en de externe experten voor het Strategisch Comité van de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 08/09/2016 11:39