Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Bouwen aan de toekomst van de Koninklijke Muntschouwburg

BRUSSEL – De federale regering investeert in de toekomst van de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. De Regie der Gebouwen en Beliris voeren belangrijke werken uit die een mijlpaal zijn in de realisatie van het Masterplan van het operagebouw. Het vernieuwen van de scènetechnieken in de toneeltoren, het aanpassen van de klimaatregeling in de schouwburgzaal, het vernieuwen van de zitplaatsen, … Het zijn allemaal werken die zullen bijdragen tot de internationale uitstraling van de Muntschouwburg.

 

Lees verder - 07/09/2016 14:20

Terreinoverdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de principenota over de terreinoverdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen.

Lees verder - 02/09/2016 10:53

Terbeschikkingstelling van kantoorruimtes voor satellietkantoren van FOD's en POD's

De ministerraad steunt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon de promotie van het project om kantoorruimtes ter beschikking te stellen als satellietkantoren voor de federale overheidsdiensten en de programmatorische overheidsdiensten.

Lees verder - 02/09/2016 10:53

Aanpassing bevoegdheden Regie der Gebouwen inzake vastgoedtransacties: controle en protocolakkoord

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit en een protocolakkoord goed over de aanpassing van de bevoegdheden van de Regie der Gebouwen inzake vastgoedtransacties.

Lees verder - 02/09/2016 10:53

Directiecomité van de Regie der Gebouwen verwelkomt nieuwe directeurs-generaal

De heer Laurent Vrijdaghs, Voorzitter van het Directiecomité en Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen verwelkomt twee nieuwe leden van het Directiecomité.
De heer Jan Mathu wordt directeur van de stafdiensten en de heer Gert Jansens directeur-generaal van de Operationele diensten.

Lees verder - 05/07/2016 16:58

Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor werken aan de datacommunicatie-infrastructuur

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met het lanceren van een overheidsopdracht met een bestellingsopdracht van werken voor datacommunicatie-infrastructuren in de gebouwen die worden beheerd door de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 24/06/2016 12:25

Regie der Gebouwen: huren van een lokaal in Moeskroen voor de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met het huren van een lokaal in Moeskroen om er een medisch kabinet onder te brengen voor de FOD Sociale Zekerheid.

Lees verder - 24/06/2016 12:25

Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken: aankoop en onderhoud van politie- en anonieme voertuigen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met het aanvatten van een overheidsopdracht over een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van politie- en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale.

Lees verder - 09/06/2016 14:51

FOD Binnenlandse Zaken: overheidsopdracht voor de levering van automatische draailadders

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met het ontwerp van een offerteaanvraag voor de levering van automatische draailadders van minimum 30 meter met knikarm voor verschillende overheidsdiensten.

Lees verder - 09/06/2016 14:51

Regie der Gebouwen: huren van een gebouw in Nijvel om de diensten van de FOD Financiën samen te voegen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de huur, met eerste inrichtingswerken, van een gebouw in de Industriestraat 22 in Nijvel voor de FOD Financiën.

Lees verder - 03/06/2016 17:22