Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

National Lottery

Monopolierente van de Nationale Loterij voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de monopolierente van de Nationale Loterij voor 2019 vastlegt.

Lees verder - 27/09/2019 15:31

Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2018 en 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij: het definitieve verdelingsplan van de subsidies voor 2018 en het voorlopige verdelingsplan van de subsidies voor 2019.

Lees verder - 17/05/2019 15:23

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij. 

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Monopolierente van de Nationale Loterij voor 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de monopolierente van de Nationale Loterij voor 2018 vastlegt.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2017 en 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij: het definitieve verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2017 en het voorlopige verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2018, overeenkomstig het nieuwe beheerscontract.

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Tussentijdse evaluatie 2017 van het BE GOLD-project met betrekking tot jong sporttalent

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès akte van de tussentijdse evaluatie 2017 van het 'BE GOLD-project' rond jong sporttalent. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Staatssecretaris voor armoedebestrijding Zuhal Demir lanceert projectoproep om toegankelijkheid van sport en cultuur te verhogen voor mensen in armoede. Dit gebeurt in samenwerking met de Nationale Loterij

Brussel, 11 juni 2018. Met de lancering van deze projectoproep om sport en cultuur toegankelijker te maken voor mensen in armoede, ter waarde van 1.600.000 euro, worden middelen van de Nationale Loterij vrijgemaakt.

Lees verder - 11/06/2018 10:16

Concert in Bozar op 20 juli 2017 : reserveer uw tickets

Op 20 juli om 20 uur worden de feestelijkheden rond de Nationale Feestdag ingezet met een concert, net vóór het Bal National dat plaatsvindt op het Vossenplein te Brussel.

Lees verder - 19/06/2017 14:16

Nieuw beheerscontract tussen de Belgische staat en de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed met een nieuw beheerscontract tussen de Belgische staat en de Nationale Loterij.

Lees verder - 20/05/2016 16:11

Monopolierente Nationale Loterij en toe te kennen subsidies in 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de Nationale Loterij. 

Lees verder - 04/12/2015 17:03