Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) benoemt.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Wijziging van het statuut van het federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed dat de wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid, wat het federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid betreft, wijzigt.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Overheidsopdracht voor bewaking in verschillende overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en de verschillende deelnemende federale overheidsdiensten.

Lees verder - 18/01/2019 15:15

Toevoeging van een lid aan de lijst van niet-permanente leden van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de FOD Financiën toevoegt aan de lijst van niet-permanente leden van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid.

Lees verder - 11/01/2019 11:28

Vervanging van een lid van de federale regering bij het Overlegcomité

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de federale regering aanduidt bij het Overlegcomité.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Dode hand 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bijzonder krediet voor 2018 berekenen en verdelen over de gemeenten, gewesten en de agglomeratie Brussel waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Dotatie 2018 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2018 een dotatie verleent aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de veiligheid die voortvloeit uit de organisatie van de Europese toppen en de hoofdstedelijke functie van Brussel. De betaling van deze jaarlijkse dotatie vaan 55 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is beslist bij de zesde staatshervorming.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Aanduiding van de leden van de federale regering bij de samenwerkingscommissie Brussel

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de federale regering aanduidt bij de samenwerkingscommissie Brussel.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Wijziging van de samenstelling van de federale regering

Via een koninklijk besluit werd vandaag het ontslag aanvaard van de heren Jan Jambon, Johan Van Overtveldt, Sander Loones, Theo Francken en mevrouw Zuhal Demir als leden van de federale regering en de bevoegdheden van de regeringsleden werden herschikt.

Lees verder - 09/12/2018 16:30