Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Verplichtingen omtrent verwerking van passagiersgegevens opgelegd aan vervoerders en reisoperatoren - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Mobiliteit François Bellot in tweede lezing twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de verplichtingen opgelegd aan hogesnelheidstreinvervoerders en -ticketverdelers (HST) en busvervoerders op in het kader van de verwerking van passagiersgegevens door de vervoerders en reisoperatoren in de verschillende transportsectoren.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Toekenning van de federale dotaties 2018 voor de lokale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed over alle financiële dotaties die door de federale overheid worden toegekend aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones om de werking van de lokale politie in 2018 te ondersteunen.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Sander Loones goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 30/11/2018 15:22

Wijzigingen aan de wet over de verwerking van passagiersgegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet over de verwerking van passagiersgegevens. 

Lees verder - 30/11/2018 15:22

Facturering tussen hulpverleningszones: toevoeging van een tarief voor een commandowagen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit over de hervorming civiele veiligheid en tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp.  

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Overheidsopdracht voor bewaking op de site van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe

De ministerraad gaat op voorstel van Eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht in verband met de outsourcing van de bewakingsdienst op de site van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) in Mons-Maisières.

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Aanpassing van retributies en jaarlijkse bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies en jaarlijkse bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen aanpast.  

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Informatiebeheer door de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over het informatiebeheer door de politiediensten. 

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Wijziging van bepalingen over de geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat bepalingen over de geïntegreerde politie wijzigt.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Steun aan BOZAR voor de organisatie van de tentoonstelling 'Beyond Klimt'

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de steun aan BOZAR voor het op touw zetten, de promotie en de organisatie van de tentoonstelling 'Beyond Klimt', in Brussel, van 21 september 2018 tot 20 januari 2019.

Lees verder - 16/11/2018 17:04