Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Wijziging van de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones wijzigt.

Lees verder - 04/10/2018 14:43

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 04/10/2018 14:43

Maatregelen in het kader van de opvang van asielzoekers door Fedasil

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken akkoord met een reeks urgente maatregelen met betrekking tot het uitstel van het afbouwplan II in het kader van de opvang van asielzoekers door Fedasil.

Lees verder - 04/10/2018 14:43

Wijziging omtrent de verkiezing van de leden van de politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de organisatie van de verkiezing van de leden van de politieraad onder de gemeenteraadsleden van de gemeenten die deel uitmaken van een meergemeentepolitiezone.

Lees verder - 19/09/2018 15:38

Nationale verklaring inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de nationale verklaring goed inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming. 

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid (BELSPO).

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en verschillende deelnemende FOD's

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en verschillende deelnemende federale overheidsdiensten.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Bevoegdheden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat de wet van 15 april 1994 over de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en over het federaal agentschap voor nucleaire controle wijzigt.

Lees verder - 20/07/2018 13:21