Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Plechtigheid van 11 november voor de herdenking van de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand

Op 11 november 2018 organiseert de federale regering aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel een plechtigheid ter herdenking van de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand als eerbetoon aan de slachtoffers van de twee wereldoorlogen en de militairen die gesneuveld zijn tijdens vredes- of humanitaire operaties sinds 1945.

Lees verder - 08/11/2018 16:34

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Instemming met de overeenkomst en het protocol tussen België en Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting en belastingsontduiking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met een overeenkomst en een protocol tussen België en Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting, en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting bij belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Lancering van een overheidsopdracht voor de levering van ziekenwagens voor diverse openbare diensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de levering van ziekenwagens voor diverse openbare diensten.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een ontwerp van koninklijk besluit goed in tweede lezing over de aflevering van een gecombineerde vergunning en rechten voor werknemers uit derde landen.

Lees verder - 19/10/2018 15:49

Ontwerp van samenwerkingsakkoord over de coördinatie tussen het beleid over werk- en verblijfsvergunningen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken akkoord met de voorlegging op het Overlegcomité van een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap dat het samenwerkingsakkoord uitvoert over de coördinatie tussen het beleid over werkvergunningen en het beleid over verblijfsvergunningen.

Lees verder - 19/10/2018 15:49

Wijziging van het algemeen reglement over de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 20 juli 2001 dat het algemeen reglement omvat over de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle en over Bel V.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Instemming met het amendement op een artikel van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het amendement op artikel 124 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Wijziging omtrent de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt dat de opdrachten en taken van civiele veiligheid bepaalt, uitgevoerd door de hulpverleningszones van de brandweer en de operationele eenheden van de civiele bescherming.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Wijziging van de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones wijzigt.

Lees verder - 04/10/2018 14:43