Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Treaties and conventions

Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap

De ministerraad gaat akkord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten*.

Lees verder - 19/04/2013 16:56

Implementatie van het verdrag van 's Gravenhage over de bescherming van de kinderen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de implementatie van het verdrag van 's Gravenhage*.

Lees verder - 11/05/2012 17:29